04.05.2020

Tallinna Endla Lasteaia järgmise õppeaasta 2020/2021 rühmade komplekteerimine algas

Vastavalt Tallinna hariduse infosüsteemi kohapakkumise juhendile, teeb asutuse juht haridusameti infosüsteemi kaudu lastevanematele koha pakkumisi uueks õppe perioodiks. Koha pakkumise aluseks on laste ajaline järjestus järjekorras, koha soovi aasta, lapse vanus ning samuti pakutakse võimalusel kohta eelisjärjekorras sama pere lastele.

Korra järgi kinnitatakse laps Endla Lasteaia nimekirja alates  15. august 2020 st. laps saab õpiruumiga liituda peale seda kuupäeva eelnevalt rühma meeskonnaga kokkuleppel ja lapsele adapteerumise perioodi võimaldades.

Esmased kohapakkumiskutsed sellel õppeaastal saadetakse Endla õpiruumis 26 vabaneva õppekoha täitmiseks 30-le ajalises järjekorras Tallinna hariduse infosüsteemis https://ssl.haridus.ee/andmekogud/ Tallinna Endla Lasteaia järjekorras 1-30-ndal positsioonil olevale uuele tulijale, kes on märkinud sooviavalduse õpiruumiga liitumise kuupäevaks august 2020.

Kohapakkumise aktsepteerimise kuupäevaks on 15. mai 2020 ja kõik aktsepteerijad võiksid veenduda, et lasteaiani on jõudnud digitaalselt allkirjastatuna lasteasutusse vastuvõtu taotlus ja avaldus lasteaia direktorile.

Uute perede kokkusaamine ja lasteaia TERE-PÄEV toimub 3-7.08.2020 kuupäev täpsustub siis, kui riiklik eriolukord on taastunud tava elu rütmiga, mis võimaldab meil kohtuda!

Toredat Endla õpiruumiga liitumist soovides ENDLA MEESKOND

Täiendavate küsimuste osas palume pöörduda asutuse juhi poole e-posti teel endla@endla.edu.ee

Uudise rubriigid: