14.04.2020

Tulemuslik hooliv suhtlemine eriolukorras põhineb väärtuspõhisel kogukondlikul koostööl

Endla õpiruumi eriolukorra suhtlemise väljakutsetest ja parimatest praktikatest saab kuulda 14. aprillil kell 10.00 Innove kompetentsikonverentsil. Innove alustab praktiliste veebiseminaride sarjaga haridusjuhtidele, mis toetab neid kompetentse, mida just praegu rõhutatult vaja läheb.

Ootame osalema üldhariduskoolide ja kutsekoolide juhte, alusharidusasutuste juhatajaid ning haridusametnikke. Igal järgneval teisipäeval toimub umbes 1,5 tundi kestev veebiseminar hiljuti läbi viidud küsitluses esilekerkinud teemal.

Virtuaalsed eriväljaanded saavad olema tänase seisuga järgmised:

 •   14.04 kell 10.00 Tulemuslik suhtlemine eriolukorras

haridusjuhid2.jpg

 •   21.04 kell 10.00 Õppetöö korraldamine eriolukorras
 •   28.04 kell 10.00 Tiimi juhtimine eriolukorras
 •   5.05 kell 10.00 Kaugtöö eriolukorras
 •   12.05 kell 10.00 Enesejuhtimine eriolukorras

Esimese veebiseminari teemaks on Tulemuslik suhtlemine eriolukorras. Töö kolleegide, partnerite ja õpilastega käib distantsilt. Vääritimõistmisi on raskem tuvastada ning keerulisem korrigeerida. Suhtlemine telefoni või videokonverentsi vahendusel võtab rohkem energiat ja on vähema tagasisidega. Iga suhtlemisvõimalus on samas võimalus tunnustada ja tunnustatud saada. Iga ebaõnnestunud suhtlus demotiveerib ja viib tegevusi vales suunas. Sõnade jõud on topeltsuur ja saame ise oma suhtlusoskust arendades luua tõhusama töömiljöö nii endale kui ka kolleegidele ja partneritele.

Praktilisi nõuandeid jagab suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ning kaasa löövad Tallinna Endla Lasteaia direktor Grüüne Ott, Tallinna Teeninduskooli direktor Meeli Kaldma ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu. Seminari juhib ja teie küsimusi vahendab Urmas Vaino.

haridusjuhid.jpg

Leiame praktilised soovitused ca kümnele küsitluses tõstatatud väljakutsele:

 •   Kuidas teadmatus mõjutab suhtlemist ja mida arvestada?
 •   Kuidas ootamatused mõjutavad suhtlemist ja mida arvestada?
 •   Kuidas tavalisest kõrgem stressitase mõjutab suhtlemist ja mida arvestada?
 •   Kuidas tööülesannete tutvustamisel arvestada tänase olukorraga?
 •   Kuidas kaugtöö töövahendid mõjutavad suhtlemist ja mida arvestada?
 •   Kuidas koosoleku planeerimisel arvestada tänase olukorraga?
 •   Kuidas hoida kõrgel enda energiataset, et seda suhtlemisel ka teistega jagada ning ise mitte “kuivale” jääda?
 •   Kuidas suhtlemise kaudu tunnustada ja säilitada positiivne ja motiveeriv õhkkond?
 •   Mida arvestada, kui peab tegema konstruktiivset kriitikat?
 •   Kuidas tagasisidestada tänastes oludes, kuidas tagasisidet vastu võtta, mida arvestada?

Osalemiseks:

Ootame teid osalema nii Kompetentsikonverentsidelt kui ka Haridusjuhtide Aastakonverentsilt tuttava rakenduse Worksup https://www.worksup.com vahendusel. Lisaks videopildi vahendamisele on sama rakenduse abil võimalik esitada esinejale küsimusi ja omavahel suhelda, just nii nagu tavakonverentsil.

 •   Mine aadressile: https://www.worksup.com/
 •   Sisesta Event ID: SUHTLEMINE
 •   Registreeru luues osalejaprofiil („Profile“ sakk alaservas)
 •   NB! Registreerumisel kasuta sama seadet, mida veebiseminari jälgimisel.

Tee kindlasti ka märge oma kalendrisse, et huvitavast ja kasulikust sündmusest ilma ei jääks.

 

Tervist ja edu soovides!

Innove korraldusmeeskonna nimel

Marju Aolaid

SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

https://www.innove.ee/opetaja-ja-koolijuhi-areng/

Uudise rubriigid: