04.03.2019

Botaanikaaias arutletakse süsinikuneutraalse linna teemadel

05. märtsil 2019 toimub Tallinna Botaanikaaias ajurünnak teemal, kuidas linn saaks paremini kliimamuutustega toime tulla.

Tallinn on liitunud üleeuroopaliste keskkonna- ja kliimaalaste raamlepingutega,  „Covenant of Mayors“  ja „Mayors Adapt“ . Nende lepingutega võetud eesmärkide täitmiseks on linn algatanud eelmisel aastal Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SEKT). Tegevuskavas  lähtutakse pikaajalisest eesmärgist, mille kohaselt on aastaks 2050 Tallinnast saanud üliväiksese keskkonnajalajäljega linn. Selle eesmärgi saavutamine eeldab olulisi muutusi  - uusi reegleid, uusi tehnoloogiaid ja eelkõige uut moodi mõtlemist.
5. märtsil arutletakse tulevikuteemadel: milliseks võivad kujuneda edasised kergliikluslahendused ja kas edasiviivaks jõuks on edaspidi elekter;  mille jõul liigub 10-20 aasta pärast ühistransport; kas kliimamuutused mõjutavad ka linnaruumi ja milliseks see kujuneb; kuidas me ehitame ja renoveerime edaspidi maju jne.

Uudise rubriigid: