Etteütluseks valmistumise tunnid

Koht: Gustav Adolfi Gümnaasiumi uus Kotzebue maja, Vana-Kalamaja 9

Ootame osalema kõiki huvilisi, eriti õpilasi, kes vajaksid enne eksameid oluliste õigekirjaküsimuste ülekordamist, aga ka kõiki neid, kelle jaoks on korrektne eesti keel oluline.

Kolm ettevalmistustundi (iga tund kestab 60 min) 

 • 24.04 kell 18:00
  Kas Nublu või nublu? 
  Suurest ja väikesest algustähest
 • 2.05 kell 18:00
  Üks koma kõik!
  Kirjavahemärgistuse probleemkohti

 • 9.05 kell 18:00
  Kõik need konksud ja kriblakad.
  Numbrite ja lühendite õigekiri, ne- ja line- liiteliste sõnade kokku- ja lahkukirjutus

 

Tundides tehakse lühikokkuvõte kolme õigekirjavaldkonna (algustäheõigekiri, kirjavahemärgistus ning numbrite ja lühendite kirjutamine) peamistest reeglitest, arutletakse õigekirjaga seotud probleemide üle. Peatutakse viimastel reeglimuudatustel ning kinnistatakse teadmisi praktiliste harjutuste ja ülesannetega.

Tundide ettevalmistajad ja läbiviijad:

 • Reili Argus, PhD, Tallinna ülikooli eesti keele professor, filosoofiadoktor eesti keele alal, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
 • Merilin Aruvee, Tallinna ülikooli emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor
 • Helen Hint, Tallinna ülikooli lingvistika lektor
Viimati muudetud: 13.05.2019