24.09.2010

Tallinn osaleb rahvusvahelises teaduse ja tootmise koostööprojektis

Tallinn osaleb rahvusvahelises koostööprojektis, mille peamiseks eesmärgiks on edendada teaduse ning tootmise koostööd kaasaegsel viisil. Tegemist on programmi INTERREG IVA poolt rahastatud välisprojektiga “INNOREG - Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks”.

Tallinna Ettevõtlusamet on teinud käesoleva projekti teostumiseks pikaajalist ettevalmistustööd erinevate projektide raames MTÜ Eesti Masinatööstuse Liiduga, klastrite juhtidega, ekspertide-ettevõtjatega ja TTÜ teadlastega.

Picture1_InnoregprojektPicture1_innoreg_projekt

Projekti juhtpartneriks on Sihtasutuse Tallinna Teaduspark TEHNOPOL .

Tallinna linna oma- ja kaasfinantseering aastatel 2010-2013 on ligi kolm miljonit krooni. Kogu projekti eelarve partnerite peale kokku on  46,7 miljonit krooni, suurem osa eelarvest läheb seadmete ostuks. Seadmete ostule  eelnevad erinevad spetsiifilised uuringud ja analüüsid. Projekti välispartneriteks on Turu Tehnoloogiakeskus ja  Helsingi Ülikooli Mõõtekeskus MIKES. Läbi projekti tegevuste on plaanis tehnoloogiakeskuste vahelise koostöövormide laiendamine sh ühiselt välja töötatud tehnoloogiaplatvormi arendamine Põhjalas ja edaspidi Kesk-Euroopa dimensioonis.

Projekti raames ostetakse seadmed  Tallinna SA Teaduspark Tehnopol juurde loodavasse mehhatroonikumi keskusesse, mille kasusaajateks on Tallinna tööstusettevõtete kõrval ka kõrgkoolid ja tudengid (TTÜ inseneriteadused) ja ettevõttes töötavad spetsialistid.

Konkreetne seade,  mis projekti raames ostetakse, kannab nime „paindtootmissüsteem“ – tegemist on automatiseeritud tootmissüsteemiga, mis koosneb kahest mitmekoordinaadilisest tööpingist, mis on ühendatud automatiseeritud transpordi-laosüsteemiga. Selline kompleks  teeb ise ära kõik vajalikud tööd toodete valmistamisel, mida mehhatroonika valdkonnas vaja. Taolise tööstuskompleksi omamine on ainuvõimalik lahendus keeruliste toodete valmistamiseks, näiteks aeronautika ja lennukitööstuse valdkonnas.

Keeruliste ja täpsete toodete valmistamiseks on selline nõue hädavajalik. Eestis vastav analoog puudub ning Eesti ettevõtted üksikuna sellist seadet ei jaksakski osta.

Uue tehnoloogia maaletoomine aitab ühtlasi tõsta kogu meie masinatööstuse tuntust rahvusvahelises ulatuses. 

Projektiga luuakse uued innovaatilised ja hästitoimivad ärimudelid ning füüsiline keskkond kõrgtehnoloogilise tootmise arendamiseks ja edendamiseks regioonis, mis töötaks edukalt koos Euroopa vastavate regionaalsete süsteemidega.

 InnoregIV_2InnoregIV_3

Uudise rubriigid: