Klastriprojektide kaasfinantseerimise toetus

NB! Linnapoolne klastriprojektide kaasfinantseerimise toetus laieneb vaid riikliku klastrite programmi perioodi 2008-2013 raames esitatud täistaotlustele. Uuel perioodil 2014-2020 klastriprojektide kaasfinantseerimise toetuse taotlusi vastu ei võeta.

Kaasfinantseerimise toetust saavad ettevõtlusametile ajavahemikus 2012-2014. a esitatud täistaotluse projektid, mis on saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt positiivse rahastamisotsuse ning mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • projekti konsortsiumisse kuuluvatest äriühingutest moodustavad vähemalt 50% äriühingud, kelle asukoht on Harjumaal
  • koosluse puhul on tegemist  „Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegiaga 2014-2018“ loetletud eelisarendatava valdkonnaga
  • projekt viiakse ellu sektorite koostöös ja see aitab rakendada võtmetehnoloogiaid

 

Ettevõtlusameti poolt eraldatav toetuse maksimaalne summa on perioodi 2014-2015 (1 aasta) projektide puhul maksimaalselt 10 000 eurot ehk 7,69% kõigist abikõlblikest kulutustest ning perioodi 2012-2015 (3 aastat) projektide puhul maksimaalselt 38 347 eurot ehk 15% kõigist abikõlblikest kulutustest.

Toetatud projektid 2009-2014

Lisatud failid:

Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord /Tallinna Ettevõtlusamet
Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord /EAS

Vaata ka Tallinna Ettevõtlusameti poolt hallatavat Eesti klastrite ühisplatvormi www.estonianclusters.ee!


Lisainfo:
Jaanus Vahesalu
Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna 
välisprojektide juhtivspetsialist
Tel: 640 4425
E-post: jaanus.vahesalu@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 26.05.2015