Kriisiabi info ettevõtjale

Tallinna Linnavalitsus kiitis 13. jaanuaril 2021 heaks Tallinna linna täiendavad abimeetmed Covid-19 epideemiast tulenevate piirangute negatiivse mõju leevendamiseks. 

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (13.01.2021 Abipakett 4)

  • Maksetingimuste leevendamine – linn tasub saadud teenuste ja kaupade eest 10 kalendripäeva jooksul (senise 21 või 30 kalendripäeva asemel)
  • Lepingutingimuste leevendamine  linn loobub eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral lühiajaliselt lepingujärgsetest sanktsioonidest (leppetrahv, viivis) ja pikendab kohustuste täitmise tähtaegasid mõistliku aja võrra
  • Linnavara kasutajatele soodustuste andmine – linn vähendab lepingupartnerite üüri- ja kasutustasusid
  • Riigi või linna kehtestatud piirangute tõttu 2020. a viimases kvartalis ja 2021. a toimumata jäänud projektide või toetatud tegevuste, milleks on antud toetust mittetulundustegevuse raames, tehtud abikõlblike kulude hüvitamine (toetuse määramisel ei olnud projekti või toetatud tegevuse toimumise planeeritud ajaks piiranguid kehtestatud ja hiljem määratud piirangute tõttu tuleb projekt või tegevus ära jätta)
  • Linna sporditegevuse toetuse maksmise jätkamine õigusaktides sätestatud korras ning linna spordihoonete ja -rajatiste kasutustasude maksmisest vabastamine 100% ulatuses
  • Väikeettevõtja digilahenduste toetus – toetatakse tarkvaralitsentside ja/või tarkvara soetamise või arendamisega seotud programmeerimise, juurutamise või testimise kulusid maksimaalselt 6000 eurot ettevõtte kohta aastas

Abimeetmed detailsemalt

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine 

Täiendatud 4. abipakett


Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus

Tallinna ettevõtluskeskus pakub endiselt tasuta ettevõtlus- ja tööõigusalast nõustamist. Võta julgelt ühendust!

 

Tallinna Linnavalitsus kiitis 22. oktoobril 2020 heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks. Abimeetmed on suunatud esmajärgus ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes või avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse tegevusele.

Tallinna Linnavalitsus pikendas 21. detsembril 2020 linnavara üüritasu soodustuste rakendamise aega Kesklinnas kuni järgmise aasta 30. aprillini, ühtlasi võimaldatakse kuni 80% ulatuses soodustust ka väljaspool Kesklinna asuva äriruumide üürnikele. 

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (21.12.2020 Abipakett 3)

Täiendavad linnavara üüri soodustused Kesklinna linnaosas ja väljaspool Kesklinna linnaosa

Muudatuste võrdlustabel

Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus

 


Riiklikud kriisimeetmed ettevõtjale

Töötukassa töötasu toetus

Töötukassa alustab töötasu toetuse taotluste vastuvõttu 1. veebruaril 2021.
Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud.
Vaata ka Töötasu toetuse video

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kriisimeetmed (Toetuste taotlemine avaneb veebruaris 2021)

Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus

Maksimaalne toetuse summa on 80 000 eurot

Toetuse suurus on 100% Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.
Kui Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja alustas tegutsemist 01.12.2019. a või hiljem, on toetuse suurus 100% perioodil tegutsemise algusest kuni 30.11.2020. a tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

Käsitöö- ja suveniirimüüja kahjude osalise hüvitamise toetus

Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot.

Toetuse suurus on 100% käsitöö- ja suveniirimüüja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.

Majutusettevõtja käibe languse osaline hüvitamine

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 180 000 eurot

Toetuse suurus on 15% ettevõtja 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud perioodi 01.04.-30.11.2020. a summaarsest käibe langusest (võrrelduna 2019. a sama perioodiga), kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.
Kui majutusettevõtja alustas teenuste pakkumist perioodil 1.04-30.11.2019. a, on toetuse suurus 15 % ettevõtja 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud vastava 2020. a võrdlusperioodi summaarsest käibe langusest (periood määratakse teenuse pakkumise alguse kalendrikuu alusel), kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.
Kui majutusettevõtja alustas teenuste pakkumist 01.12.2019. a või hiljem, on toetuse suurus 100 % ettevõtja perioodil teenuse pakkumise algusajast kuni 30. novembrini 2020. a tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.

Reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus

Maksimaalne toetuse summa on 80 000 eurot

Toetuse suurus on 100 protsenti reisiettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

Infoseminar toetuse tingimuste tutvustamiseks toimub 9. veebruaril kell 10.00-11.15 veebiseminarina.
Infoseminarile saab registreeruda EAS kodulehel
KredExi pakutavad COVID-19 abimeetmed ettevõtjatele 

Abi on suunatud ettevõtjatele, kelle raskused tulenevad koroonakriisist.
Lisainfo saamiseks palub KredEx esmalt pöörduda oma ettevõtte kodupanka. 

 


Kasulikud lingid

Vabariigi Valitsus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - korduma kippuvad küsimused koroonaviirusega seoses. Sellel veebilehel on toodud regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest koos vastustega. Kui sealtkaudu enda küsimusele vastust ei leia, on soovitav pöörduda e-kirja teel covid19@mkm.ee

Terviseamet - terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Politsei- ja Piirivalveamet - tööjõu liikumise info 

Tööinspektsioon - soovitused tööandjale ja töötajale 

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  eriolukorra korduma kippuvad küsimused  

EASi turismiarenduskeskuse hallatava turismiinfo portaal Puhka Eestis - jagab turismiettevõtjatele kriisinõu

Tööjõu jagamine
Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud

Kogukonna- ja vabatahtlike toetus
www.vabatahtlikud.ee viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud
https://kogukondaitab.ee (eesti, vene ja inglise keeles) viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud
#seljadkokku on Delfi ja Tallinna linna ühine platvorm abivajajatele, tööotsijatele ja tööpakkujatele

Viimati muudetud: 09.02.2021