Kriisiabi info ettevõtjale

Tallinna Linnavalitsus kiitis 1. aprillil 2020 heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks. Abimeetmed on suunatud esmajärgus ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes või avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse tegevusele.


Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale

 • Reklaamimaksu soodustustuste andmine ettevõtjatele – rakendatakse  soodustust 50% ulatuses
 • Linnavara kasutajatele soodustuste andmine – linn vähendab lepingupartnerite üüri- ja kasutustasusid
 • Maksetingimuste leevendamine – linn tasub saadud teenuste ja kaupade eest 10 kalendripäeva jooksul (senise 21 või 30 kalendripäeva asemel)
 • Lepingutingimuste leevendamine linn loobub eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral lühiajaliselt lepingujärgsetest sanktsioonidest (leppetrahv, viivis) ja pikendab kohustuste täitmise tähtaegasid mõistliku aja võrra
 • Toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste pöördumatute kulude osaline hüvitamine (enne eriolukorra väljakuulutamist linnale esitatud mittetulundustegevuse toetuse taotlused)
 •  Linna sporditegevuse toetuse maksmise jätkamine ja linna spordirajatiste üüritasude maksmisest vabastamine 100% ulatuses

Abimeetmed detailsemalt (pdf)
Abimeetmed detailsemalt
 
(word)
Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus

Tallinna Ettevõtlusamet pakub endiselt tasuta ettevõtlus- ja tööõigusalast nõustamist. Võta julgelt ühendust!


Riiklikud kriisimeetmed ettevõtjale

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kriisimeetmed

 • Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus  
  Ettevõttele, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 ja väiksem kui 40 000 eurot - toetus 3000 eurot

  Ettevõttele, kelle 2019. aasta majandusaasta käive oli suurem või võrdne kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti - toetus 5000 eurot

 • Majutusettevõtjate kahjude hüvitamine 
  Seisuga 1. veebruar 2020. aastal äriregistris majutusettevõttena registreeritud äriühingule (EMTAK I551, I552, I553 või Q86905), kes pakub 9% käibemaksumääraga teenust 
  Minimaalne toetuse summa 2000 eurot
  Maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot 
  Toetuse suurus on kuni 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest

 • Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamine
  Seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud toitlustusettevõttele, kelle EMTAK kood on i56 (välja arvatud muu toitlustamine i5629)
  Minimaalne toetuse summa 2000 eurot
  Maksimaalne toetuse summa 30 000 eurot
  Toetuse suurus saab olla kuni 20% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest

 • Reisiettevõtjate kahjude hüvitamine
  Seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud äriühingule, kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79)
  Minimaalne toetuse summa 2 000 eurot
  Maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot
  Toetuse suurus saab olla kuni 95% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest

 • Turismiatraktsioonide kahjude hüvitamine
  Piletiga sissepääsu alusel tegutsevatele külastuskeskustele või muuseumidele, mis pakuvad külastajatele teenuseid ning mille omanik on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusel asutatud sihtasutus või mittetulundusühing
  Minimaalne toetuse summa 2 000 eurot
  Maksimaalne toetuse summa 50 000 eurot
  Toetuse suurus saab olla kuni 50% turismiatraktsiooni 2019.a märtsi, aprilli, mai ja juuni käibest

 • Turismiteenuste pakkujate kahjude hüvitamine
  Äriregistris seisuga 1. veebruar 2020. a registreeritud eraõiguslikule juriidilisele isikule, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis või kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis
  Toetus 3000 eurot

 • Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus
  Täpsem info lähinädalatel. Rahandusministeeriumi määrus 12.05.2020 nr 18

Lisainfo: 29. aprillil toimunud vebinari materjalid EAS toetusmeetmete tingimustest; EAS koduleht

Töötukassa kriisimeede

Avaldusi saab esitada alates 6.04.2020 e-töötukassa kaudu.
Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele:

tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.
Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.
Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Selle suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot.

Lisainfo: 
3. aprillil toimunud töötasu väljamaksmise ja taotlemise vebinar on järelvaadatav SIIN. Vebinaril kasutatud slaidid leiate SIIT.

Avalduste esitamine avaneb e-töötukassas 1. juulil.

Hüvitist makstakse, kui ettevõtte käive või tulu on vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda ning töötajate tööaega on vähendatud vähemalt 30% võrra;
vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.
Tööandja peab olema töötajate tööaega või töötasu vähendanud kogu juunikuu ulatuses.
Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.
Hüvitise suurus on 50% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 800 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).KredEx kriisimeetmed

Teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti ettevõtted, v.a KredExi poolt varem välistatud tegevused ja valdkonnad.
Lisainfo saamiseks palub KredEx esmalt pöörduda oma ettevõtte kodupanka. Maksu- ja Tolliameti kriisimeetmed

 • Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab Maksu- ja Tolliamet (MTA) eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise. Intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist 1. maini.
 • Alates 1. maist vähendatakse intressimäära tähtajatult seniselt 0,06%lt 0,03%le. Edaspidi võidakse maksuvõlgade ajatamise korral intressimäära vähendada kuni 100%. Praegu on intressi võimalik vähendada kõige rohkem 50%.
 • Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata ettevõtjal toime tulla kriisiga kaasnenud majandusraskustega.
 • MTA on võlamenetluses võimalikult paindlik ja soovitab ettevõtjatel probleemide korral MTA e-keskkonna kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda maksuhaldurile muu kanali vahendusel oma raskustest teada.

Lisainfo: Maksu- ja Tolliamet - info ja kriisimeetmed ettevõtjatele seoses eriolukorraga ning korduma kippuvad küsimused koos selgitustega. 

 
Kultuuriministeeriumi kriisimeetmed

Toetusvõimalused on loodud laiale asutuste ja tegijate ringile alates mäluasutustest ja etenduskunstidest, muusikavaldkonna korraldajatest ja tugistruktuuridest ning lõpetades kujutava kunsti näituseasutuste ja teenusepakkujate või disainivaldkonna mikroettevõtetega, sh

Lisainfo: Kultuuriministeerium


Kasulikud lingid

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis - siit leiad kõik uudised, sh kõik valitsuse rakendatud meetmed

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - korduma kippuvad küsimused koroonaviirusega seoses. Sellel veebilehel on toodud regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest koos vastustega. Kui sealtkaudu enda küsimusele vastust ei leia, on soovitav pöörduda e-kirja teel covid19@mkm.ee

Eesti.ee - abiks ettevõtjale eriolukorras

Terviseamet - terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Politsei- ja Piirivalveamet - tööjõu liikumise info jm. teave eriolukorra kohta

Tööinspektsioon - soovitused tööandjale ja töötajale 

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  eriolukorra korduma kippuvad küsimused  

EASi turismiarenduskeskuse hallatava turismiinfo portaal Puhka Eestis - jagab turismiettevõtjatele kriisinõu

Tööjõu jagamine
Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud 

www.shareforceone.ee tööjõu jagamise platvorm viib koostöös Eesti Töötukassaga kokku ettevõtted, kelle töötajad on praegu jõude, nende ettevõtetega, kellel valitseb tööjõupuudus

Seadmete ja muude ressursside jagamine
www.eesti.ee/pakunabi  on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud platvorm, kus saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on koroonaviirusest tingitud eriolukorras jäänud üle seadmeid, töövahendeid või muid ressursse ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid, millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks abi olla

Kogukonna- ja vabatahtlike toetus
www.vabatahtlikud.ee viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud
https://kogukondaitab.ee (eesti, vene ja inglise keeles) viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud
#seljadkokku on Delfi ja Tallinna linna ühine platvorm abivajajatele, tööotsijatele ja tööpakkujatele

„Kuna turismiettevõtjate tavapärane tegevus on kriisiolukorra tõttu seiskunud, innustame ettevõtjaid vaatama ümber oma olemasolevad ärimudelid ning mõtlema tegevustele, mis aitavad ettevõtte konkurentsivõimet tõsta ja pikemas perspektiivis kriisist võitjana väljuda,“ ütles Siem. „Me ei saa eeldada, et välisturism sel aastal kiiresti taastuks, mistõttu vajame just selliseid toetusi, mis aitaksid kiiremini taastada sise- ja välisturismi teenuste käivet ning samas vähendaksid laiemaid mõjusid ka teistele sektoritele, nagu toitlustus ja transport.“

Määruse kohaselt muutuvad EASi turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse tingimused. Ettevõtete projektide omafinantseering väheneb 40%-lt 20%-le ning lisandub täiendav võimalus taotleda väikeprojektide toetusele.

Väikeprojektide toetust hakatakse pakkuma turismiettevõtja eriolukorrast tulenevate mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks. Väikeprojektid võivad olla iseseisvad arendused või ka suure turismi ärimudeli arendusprojekti ettevalmistavad tegevused. Väikeprojekti toetuse maht on 5000-20 000 eurot turismiettevõtja kohta.

Varasemalt EASi poolt juba avatud suurprojekti toetus on suunatud uuendatud või uue ärimudeli arendamise ning rakendamisega seotud tegevusteks, et välja arendada ja ellu viia kõrgema lisandväärtusega tooteid, teenuseid või tehnoloogilisi lahendusi. Suurprojekti toetuse maht on 20 000-200 000 eurot ettevõtja kohta ning toetuse omaosaluse määr langeb 20% peale.

Suur- ja väikeprojektide toetust saab taotleda igas suuruses turismiettevõte (mikroettevõttest suurettevõtteni), samuti sihtkoha arendusorganisatsioonid, erialaliidud ja kohaliku omavalitsuste üksused.

Turismiettevõtjad saavad toetusi taotleda läbi EASi alates 21. maist. 

Taotlejatele, kes on juba oma projektitaotlused esitanud, rakendatakse uuendatud toetusemäära tagasiulatuvalt.

Toetuste täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiarimudelid/

Link määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/114052020009

Viimati muudetud: 26.06.2020