Kuidas majandustsüklid mõjutavad investeerimisotsuseid?

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia 2019" seminaril 19. septembril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruum Mek-031  aadressil Raja 15 Tallinnas.

  • Ettekandes tutvustatakse erinevaid majandussektoreid ning selgitatakse millised sektorid pakuvad parimaid investeerimise võimalusi majandustsükli tõusu- ja langusfaasides. Selgitatakse ka majandustsükli erinevaid faase ning antakse ülevaade millises majandustsükli faasis asuvad Eesti, USA ja meie lähinaabrid. Tutvustatakse kuidas makromajanduse näitajaid ja juhtindikaatoreid määravad majandustsükli kujunemist ja kuidas rahapoliitika, intressimäärad ja makromajanduse näitajad mõjutavad finantsturgudel toimuvat. Lisaks tutvustatakse ettekande raames erinevaid varaklasse (aktsiad, võlakirjad, kinnisvara ja väärismetallid) ning antakse ülevaade, kuidas erinevad varaklassid majandustsükli erinevates faasides käituvad.
  • Lektor Kristjan Liivamägi omandas 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi finantsökonoomika erialal ning on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli panganduse ja rahanduse eriala magistrikraadi. Ta loeb loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis finantsturgude, rahanduse, panganduse ja finantsjuhtimise teemadel. Ta on tegutsenud investorina finantsturgudel üle 13 aasta ning ta on varahaldus-ettevõtte KML Invest OÜ juhatuse liige. Ta on töötanud üle viie aasta rahvusvahelises audiitorbüroos Ernst & Young vandeaudiitorina spetsialiseerudes finants- ja krediidiasutuste auditeerimisele Saksamaal ja Baltikumis. Hetkel töötab ta Tallinna linna finantsteenistuses linnakassa osakonna juhtivspetsialistina. Talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Jaan Poska nimeline stipendium, Tiina Mõisa doktoriõppe stipendium ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 2018. aasta parimaks õppejõuks.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Loengumaterjalid

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102

Viimati muudetud: 30.09.2019