15.05.2013

Täna toimub Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis INNOREG projekti lõpuseminar

Kindlustamaks Baltimere regiooni konkurentsivõimet töötati Eesti ja Soome koostöös mehhatroonika ja masinaehituse valdkonnas välja teadmistepõhise regiooni mudel ja rajati ülimoodsate seadmetega Mehhatroonika Innovatsioonikeskus. Kesk-Balti INTERREG IVA programmi kaasrahastatud projekt kestis 3 aastat ja sellesse investeeriti 2 987 306 eurot. Projekti juhtpartneriks on Tehnopol, kelle territooriumile Mehhatroonika Innovatsioonikeskus ka loodi.

Kavas:

13.30 Kogunemine ja tervituskohv
14.00 Vastvalminud filmi "Eesti kui kõrgtehnoloogilise potentsiaaliga tööstusriik" esmaesitlus
14.10 Tark tootmine Mehhatroonika innovatsioonikekuses. INNOREG projekti saavutused ja tulevik. Jüri Riives, projekti juhtivekspert, IMECC tegevjuht
14.40. Uudsed tööstuslikud lahendused, kas uus tööstusrevolutsioon? Inimene-masin süsteem - kas ulme või reaalsus? Heikki Hallila, Fastems
15.00 Videoülekanne - Julged rakendused tööstustootmises, ettevõtete kogemused. Marko Kokla, Virtuaalettevõte, intelligentsete tootmissüsteemide ja tehnoloogiate arendusjuht
15.20 Arendusprojektid ja rahvusvaheline koostöö, Alar Kolk, TTÜ prorektor
15.40 Arutelu: Koostöö teeb imesid? Klastris on vägi? Kõrgtehnoloogia - kellele ja miks?

Üritus on kutsetega

Eesti ja Soome koostöös  loodi teadmistepõhise regiooni kontseptsioon

Soome ja Eesti on masinaehituse ja mehhatroonika valdkonnas pikalt koostööd teinud. Globaliseerumine ja konkurentsi kasv tekitas vajaduse luua uued äri- ja tootmismudelid. Tegemist on koostööprojektiga, mis  on hea näide public-private koostööst, mille tulemuseks on midagi väga käegakatsutavat-Innovatsioonikeskus, milles  on kõrgtehnoloogilised seadmed, kus arendus-teadustöö saab hoogu juurde ja mille toel on  Eesti valmis oma enda innovaatiliste toodete tootmiseks. Hea näide sellest, kuidas ülikool, kohalik omavalitsus, grupp ettevõtteid ja erialaühendused klastripõhist  strateegilist koostööd on teinud ja konkreetse tulemuseni ka jõudnud. Projekti tegevuste juurde kuulusid  ka uurimistööd ja koostöömudeli analüüsimine, et valmistada meid  ette kõrgtehnoloogilise tootmise täiskäiguks.

Projekti käigus töötati välja tööstuse, ülikoolide, innovatsiooni - ja tootearenduskeskuste koostöömudel, mille tulemusena elavneb teaduse ja tootmise vaheline koostöö nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Kõrgtehnoloogilisele ja paindlikule  tootmisele tuginedes luuakse uusi konkurentsivõimelisi tooteid ning saavutatakse koostöös teiste Euroopa regioonidega konkurentsieelis.

Projekt keskendus tehnoloogia platvormi loomisele, mille raames arendati välja Mehhatroonika Innovatsioonikeskus Tallinnas ja Mõõtmise ja Kontrollikeskus Soomes Turus, mis varustati vastavalt ülimalt kaasaegse paindtootmissüsteemiga ning mõõtekeskusega. Projekti raames loodi koostöösidemed projekti partnerite vahel ka edaspidise koostöö arendamiseks. Lisaks loodi projekti raames eeldused kõrgtehnoloogilise tootmise alase koostöö arendamiseks Ülem-Austria, Baden-Württembergi ja Rhone-Alpi regioonide mehhatroonika valdkonna klastrite ja ettevõtetega.

Projekti raames Tallinnasse loodud Mehhatroonika Innovatsioonikeskus toetab neid Eesti ettevõtteid, kellel on soov ja vajadus kasutada kõrgtehnoloogiat. Interreg programmi raames ja toel Mehhatroonika Innovatsioonikeskusesse soetatud täisautomatiseeritud paindtootmissüsteem (flexible manufacturing system - FMS) võimaldab arendada ja katsetada uusi tehnoloogiaid ja valmistada innovatiivsete toodete prototüüpe, mille valmistamiseks seni Eestis võimalus puudus.  Lisaks on võimalik tänu paindtootmissüsteemile ja väljatöötatavatele tehnoloogiatele hoogustada arendus-teadustegevust ning aidata kaasa inseneriõppele.

Projekti partnerid olid Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Tallinna Ettevõtlusamet, Mehhatroonika Assotsiatsioon (MECA), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Koneteknologiakeskus Turku Oy (KTK), Helsingi Ülikooli MIKES keskus (Espoo, Soome).

Kontakt:
Ingrid Hindrikson
Tallinna Ettevõtlusameti arenguprojektide koordinaator

 

 

Uudise rubriigid: