Tarbija ABC

Trükises peatutakse teemadel:
kes on tarbija ja millised on tema õigused? Olulisemad nõuded pakutavatele kaupadele ja teenustele; kasutusjuhend; kauba ja teenuse hind; lepingu sõlmimine kauba ostmisel või teenuse tellimisel; väljaspool kaupleja äriruume või sidevahendi abil sõlmitud leping; kaupleja vastutus ja tarbija kaebuse lahendamine; müügi- ja töövõtugarantii; ebaausad kauplemisvõtted.

Trükis on eesti ja vene keeles.

 

Lisatud failid:

Tarbija ABC (pdf)

Aзбука потребителя (pdf)

Viimati muudetud: 09.12.2016