21.06.2021

Eesti on Euroopa 2021. aasta innovatsiooni tulemustabelis üheksandal kohal

Euroopa Komisjon avaldas täna Euroopa 2021. aasta innovatsiooni tulemustabeli, mis näitab, et Euroopa innovatsiooni tulemuslikkus paraneb kogu ELis jätkuvalt. Eesti kuulub kiireima arenguga riikide hulka.

2014. aastast saadik on innovatsiooni tulemuslikkus kasvanud keskmiselt 12,5%. ELi piires toimub jätkuv lähenemine: kehvemate tulemustega riigid kasvavad kiiremini kui paremate tulemustega riigid ja seeläbi kahaneb nendevaheline innovatsioonilõhe. Üleilmselt on ELi tulemused paremad kui tema konkurentidel, nagu Hiina, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, Venemaa ja India, samas kui Lõuna-Korea, Kanada, Austraalia, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan edestavad tulemuslikkuses ELi.

Peamised järeldused 

ELi riigid jagunevad tulemuste alusel nelja rühma: innovatsiooniliidrid, tugevad novaatorid, mõõdukad novaatorid ja tagasihoidlikud novaatorid. 

  • ELi innovatsiooniliider on jätkuvalt Rootsi, talle järgnevad Soome, Taani ja Belgia, kelle innovatsioonitase on ELi keskmisest tublisti kõrgem. 
  • Tulemusrühmad on tavaliselt geograafiliselt koondunud, kusjuures innovatsiooniliidrid ja enamik tugevaid novaatoreid asuvad Põhja- ja Lääne-Euroopas ning enamik mõõdukaid ja tagasihoidlikke novaatoreid Lõuna- ja Ida-Euroopas. 
  • Viie liikmesriigi tulemused on 2014. aastast paranenud 25 protsendipunkti või rohkem (Küpros, Eesti, Kreeka, Itaalia ja Leedu). Neljas liikmesriigis (Belgia, Horvaatia, Soome ja Rootsi) on tulemused paranenud 15–25 protsendipunkti.

  • Kui võrrelda ELi keskmist valitud üleilmsete konkurentidega, on kõige novaatorlikum riik Lõuna-Korea, mis ületas 2014. aastal ELi punktisummat 36% ja 2021. aastal 21%. Selleaastases Euroopa innovatsiooni tulemustabelis juhib EL Hiina, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, Venemaa ja India ees, samas kui ELi edestavad tulemuslikkuses Kanada, Austraalia, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan. 
  • 240 piirkonnast on innovatsiooni tulemuslikkus alates 2014. aastast paranenud 225s. Aja jooksul on piirkondade innovatsioonitasemetes toimunud lähenemine ja tulemuslikkuse erinevused piirkondade vahel on vähenemas. 
  • Kõige novaatorlikum piirkond Euroopas on Stockholm (Rootsi), sellele järgnevad Etelä-Suomi (Soome) ja Oberbayern (Saksamaa). Hovedstaden (Taani) on neljandal ja Zürich (Šveits) viiendal kohal. 

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis

Uudise rubriigid: