11.10.2021

Kaasava eelarve ettepanekud mõtlevad laste peale

Tallinna 2022. aasta teise kaasava eelarve ideekorje lõppes edukalt – tallinlased esitasid linnaelu edendamiseks kokku 389 ideed.

Kõige enam ideid esitati linnakeskkonna parendamiseks – kokku 164 ehk 43% kõikidest ettepanekutest. Rohkelt said tähelepanu veel laste ja noorte ning kultuuri ja vaba aja valdkonnad, kus saabus vastavalt 55 ja 51 ideed. Spordi valdkonnas esitati 47, turvalisuse valdkonnas 38 ning muudes valdkondades kokku 28 ideed.

Linnaosadest oli taas kõige aktiivsem Kesklinn 83 ettepanekuga – seda on kuue võrra enam kui mullu. Järgnesid Lasnamäe 71, Põhja-Tallinn 49, Haabersti 42 ja Kristiine 41 ideega. Ka teistest linnaosadest laekus igaühest üle 30 ettepaneku. Eesti keeles esitati 225, vene keeles 134 ja inglise keeles 30 ideed. Valdav enamus ehk 99% ideedest laekus digitaalselt.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on kaasav eelarve tõhus vahend saamaks linlastelt tagasisidet, millist elukeskkonda nad soovivad ja mida selle saavutamiseks ette võtta.

“Nii jõuavad meieni head ideed elanikele meelepärasteks arendusteks linnas, samuti aitab kaasamine märgata kitsaskohti ja leida lahendusi nende parandamiseks,” rääkis Riisalu.

“Nagu eelmisel aastal, laekus ka tänavu ettepanekuid mitmes olulises valdkonnas. Hea meel on veel selle üle, et suurenenud on võõrkeelsete ettepanekute hulk, mis näitab, et olenemata päritolust või emakeelest peetakse Tallinna oma koduks ja soovitakse anda oma panus. Tänan siinkohal kõiki inimesi, kes linnas avatud meelega ringi vaatasid ja oma tähelepanekud konstruktiivseteks ettepanekuteks vormisid.”

Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2022. aastal on esialgu kavandatud üks miljon eurot. Täpse summa kinnitab linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel aasta lõpus. Kogusummast kolm neljandikku jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ühe neljandiku jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Oktoobris-novembris hindab esitatud ideede teostatavust ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletusele. Tallinna teise kaasava eelarve avalik hääletus kestab 29. novembrist 12. detsembrini. Hääletusel saavad osaleda vähemalt 14-aastased tallinlased. Iga osaleja saab hääletada kuni kahe endale meeldiva idee poolt oma oma linnaosas.

Uudise rubriigid: