13.04.2021

Majandusakadeemia veebiseminar „Ettevõtete roll soolises palgalõhes“

13. aprillil algusega kell 10.00. Seminaril antakse kaasaegsete teadustööde põhjal ülevaade, millist rolli mängivad ettevõtete eripärad palgalõhe tekkimisel. Eesti paistab silma Euroopa Liidus suurima soolise palgalõhe poolest. Suurem osa sellest lõhest ei ole seletatav tavapäraste teguritega

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskus koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema seminarisarja "Majandusakadeemia 2021" veebiseminaril 13. aprillil 2021 kell 10.00-11.30.

Seminari esitluse leiab siit.

Seminaril antakse kaasaegsete teadustööde põhjal ülevaade, millist rolli mängivad ettevõtete eripärad palgalõhe kujunemisel, sh ettevõtete erinevused tootlikkuse, rahvusvahelistumise ja innovaatilisuse osas. Eesti paistab silma Euroopa Liidus suurima soolise palgalõhe poolest. Suur osa sellest lõhest ei ole seletatav tavapäraste palgalõhe teguritega.

TÜ majandusteadlaste uuringute põhjal kujuneb sooline palgalõhe Eestis ca 35% protsendi ulatuses ettevõtte tasandi erinevuste tulemusel.  Seminaril käsitletavate uurimistööde tulemused viitavad, et ettevõttesise palgalõhe vähendamisele suunatud meetmetel (nt ettevõttesisese palgalõhe raporteerimine) võiks potentsiaalselt olla oluline roll üldise soolise palgalõhe vähendamisel.

priit_foto.jpg

Lektor Priit Vahter on Tartu Ülikooli rakendusliku majandusteaduse professor. Ta lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja kaitses 2004. aastal samas teadusmagistri kraadi. Doktorikraadi kaitses ta 2010. aastal Suurbritannias Nottinghami Ülikooli majandusteaduskonnas. Pärast seda on ta töötanud teaduri ja vanemteadurina Tartu Ülikoolis ning teadurina Suurbritannias Birminghami Ülikoolis ja kaasprofessorina Warwicki Ülikoolis.

Priit Vahteri kesksed uurimisteemad on ettevõtete tegevustulemuste ja innovatsiooni tegurid ning ettevõtete rahvusvahelistumine. Tema uurimishuve ühendav katusteema on rakenduslik mikroökonoomika. Viimasel paaril aastal on ta uurinud ka tööturuga seotud küsimusi, näiteks seda, kuidas ettevõtete rahvusvahelistumine ja muud ettevõtte tasandi tegurid mõjutavad meeste ja naiste palgalõhet. Ta on avaldanud üle 60 teadustöö, sealhulgas innovatsiooniuuringute valdkonna tippajakirjas Research Policy.

Loengumaterjalid

Lisainfo:      

Pille Põesaste                          
Tallinna ettevõtluskeskus
Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus                            
E-post: pille.poesaste@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4207           

Ene Teemäe                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: ene.teemae@ut.ee                                     
Tel: 737 6600

Vaata Tallinna ettevõtluskeskuse sündmuste kalendrit

Uudise rubriigid: