09.03.2021

Majandusakadeemia veebiseminar „Ettevõtte nägu sotsiaalmeedias“

9. märtsil 2021 kell 10.00 - 11.30 kutsub Tallinna ettevõtluskeskus koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega osalema majandusakadeemia veebiseminaril ettevõtte sotsiaalmeedia teemadel. Kas ja kuidas luua huvipooltega dialoogi? Mida tähendab nn „sõda silmamunade pärast“ ja kuidas see ettevõtete kommunikatsioonitegevusi mõjutab? Seminari viib läbi Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor.

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskus koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema seminarisarja "Majandusakadeemia 2021" veebiseminaril 9. märtsil 2021 kell 10.00-11.30.

Sotsiaalmeedia võidukäik ja läbipõimumine inimeste igapäevatoimetustega on loonud ettevõtete ja organisatsioonide jaoks rohkelt võimalusi, aga kaasa toonud ka riske.

Lühikoolituse käigus otsime koos lektoriga vastuseid järgnevatele küsimustele: kuidas erinevad sotsiaalmeediastrateegiad traditsioonilise meedia kesksetest strateegiatest? Kuidas valida oma organisatsiooni jaoks õige platvorm, toon ja stiil? Kas ja kuidas luua huvipooltega dialoogi? Mida tähendab nn „sõda silmamunade pärast“ ja kuidas see ettevõtete kommunikatsioonitegevusi mõjutab? Milline roll on töötajate sotsiaalmeedia kasutusel ettevõtte maine suunamise kontekstis? Millised on levinud probleemid ja kuidas neid ennetada? Koolitus pakub esmast teoreetilist teemakaardistust, mis on põimitud rohkete positiivsete ja negatiivsete näidetega Eestist ja mujalt maailmast, loodetavasti ka osalejailt endilt.

MMM foto.jpgSeminari viib läbi Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor. Maria on avaldanud mitmeid sotsiaalmeediapädevusi puudutavaid uuringuid ja õppematerjale, keskendudes sageli erinevate gruppide kommunikatsioonormidele ning digikultuuri arenguloole ja trendidele. Ta on viinud läbi sotsiaalmeediakoolitusi ja -nõustamist haridusorganisatsioonidele, haiglatele ja tervishoiuspetsialistidele, politsei- ja päästestruktuuridele ning erinevatele ministeeriumitele.

Loengumaterjalid

Lisainfo:      

Pille Põesaste                          
Tallinna ettevõtluskeskus
Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus                            
E-post: pille.poesaste@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4207           

Ene Teemäe                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: ene.teemae@ut.ee                                     
Tel: 737 6600

Vaata Tallinna ettevõtluskeskuse sündmuste kalendrit

Uudise rubriigid: