20.03.2019

Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja tööstress – kuidas ennetada ja hallata?

20. märtsil 2019 kell 10.00-11.30 TTÜ Mektory suures saalis aadressil Raja 15 Tallinnas.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia 2019" seminaril 20. märtsil 2019 kell 10.00-11.30 TTÜ Mektory suures saalis aadressil Raja 15 Tallinnas.

Ettevõtlusakadeemia seminari Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja tööstress – kuidas ennetada ja hallata?“ lektor on Karin Reinhold, TalTech majandusteaduskonna ärikorralduse instituudist.

Miks meid tabab töö juures aeg-ajalt tööstress? Miks mõni töötaja talub stressi paremini kui teine? Millised on need peamised tegurid, mida ettevõtetes peaks jälgima, et töötajad oskaksid tööstressi kuhjumist õigel ajal märgata? Milline vastutus on tööandjal, Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste valguses? Mida saab tööandja teha, et psühhosotsiaalseid tegureid ennetada ja hallata? Vaatleme lihtsaid näiteid praktikast.

Karin Reinhold on töökeskkonna uurimisgrupi juht ning tegelnud töökeskkonnalaste teadusteemadega alates aastast 2002, olles aktiivselt koolitaja ning ettevõtete nõustaja. Pärast doktoritöö kaitsmist 2010. aastal on tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad töökeskkonna juhtimist ning heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Tema peamisteks uurimissuundadeks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja lisaks kaasaegsed töökeskkonnad koos psühhosotsiaalsete probleemidega

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Registreerimisvorm

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102

Uudise rubriigid: