26.01.2022

Riik investeerib tehisintellekti arenguprogrammi 600 000 eurot

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga loob tehisintellekti arenguprogrammi eesmärgiga tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale, kokku investeerib riik arenguprogrammi ligi 600 000 eurot.

"Tehisintellektipõhised lahendused ei ole ainult globaalsete ettevõtete nagu Facebook, Amazon, Google jt mängumaa, vaid see on üha kasvav tehnoloogiavaldkond, mille nutikal rakendamisel saavad enda tööprotsesse parendada ning suurema lisandväärtusega tooteid välja töötada kõik ettevõtted, kes kasutavad oma ärimudelis veidigi andmeid," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt pressiteates. 

Tema sõnul nõrgestab uue tehnoloogia kasutuselevõtuga liiga hilja peale jäämine nii ettevõtete endi kui ka Eesti majanduse konkurentsivõimet tervikuna. Seetõttu on ministri sõnul ka riigipoolne tugi turutõrke eemaldamiseks ja tehisintellekti kasutuselevõtu kiirendamiseks oluline."

Tehisintellekti lahenduste kasutuselevõtt on kapitalimahukas ja eeldab eri osapoolte valdkondlikke teadmisi, mistõttu on nende kasutuselevõtul tekkinud tõrge. Varajase faasi investeeringute vähesus kimbutab ka tehisintellekti lahenduste loojaid ja seetõttu ei jõua need lahendused tihtipeale turule. Tehnopoli AI arenguprogrammi üheks eesmärgiks on seda muuta ja toetada ettevõtteid, kes soovivad oma protsessidesse tuua AI lahendusi. 

Selleks korraldab Tehnopol kaks arendusmaratoni, viib läbi AI kiirendi ning toetab rahaliselt 6-8 tehisintellekti pilootprojekti. Kokku investeerib Eesti riik Tehnopoli AI arenguprogrammi ligi 600 000 eurot.    

Tehnopoli tegevjuht Indrek Orav ütles, et tehisintellekti arenguprogrammi elluviimine kattub otseselt Tehnopoli strateegilise eesmärgiga toetada maailma muutvaid tehnoloogiaid ja innovatsiooni. "Soovime toetada ettevõtete arengut innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtul ja tehisintellekt seda kindlasti ka on. Väga hea meel on selle üle, et riik on üheks strateegiliseks suunaks valinud tehisintellekti ja robootika valdkonna ning see programm on üks esimesi, mis on ellu kutsutud just selle arendamiseks," lausus ta.

Tehnopoli äriarendusjuht Martin Goroško lisas, et vajadus toe järele tehisintellekti lahenduste kasutuselevõtul on selgelt olemas. "Oma töös ettevõtetega näeme, kuidas tehisintellekti kasutuselevõtt lahendaks mitmeid kasvu ja arengut tõkestavaid väljakutseid. Samas puudub varajase faasi piloteerimiseks kapital ja teadlikkusest tulenev julgus. Antud programmiga viimegi AI väljakutsed ja lahendused kokku, finantseerime pilootprojektide elluviimist ja läbi selle tekitame positiivseid eeskujusid valdkonnas," rääkis ta. 

Tehnopoli AI arenguprogrammist on oodatud osa võtma nii tehisintellekti väljakutseid omavad tööstusettevõtted, andmemahukad ettevõtted kui ka lahendusi pakkuvad iduettevõtted, teadus- ja tudengimeeskonnad ning hargettevõtted. Pilootprojektile rahastuse saamise eelduseks on osavõtt arendusmaratonist. Rahastusotsuse teeb projektiplaani ja esitluse alusel maratoni lõpus ekspertpaneel, kuhu kuuluvad valdkonna tipptegijad ja teadlased. 

Arenguprogramm kestab 2022. aasta lõpuni. Registreerimine AI arendusmaratonile ja kiirendisse on avatud. 

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmamuutvate tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste ärinõustamise teenusteni kolmes fookusvaldkonnas: teadmusmahukas ettevõtlus, rohe ning targa linna tehnoloogia ja tervisetehnoloogia.  

Allikas: BNS

Lisainfot Tehnopoli AI arenguprogrammi ja kandideerimise kohta leiab: AI.tehnopol.ee  

Uudise rubriigid: