02.04.2019

Tallinn hakkas toetama väikeettevõtjate osalemist välismessidel

Tallinna Ettevõtlusamet alustas esmaspäevast, 1. aprillist välismessitoetuse taotluste vastuvõttu – eesmärk on toetada Tallinna väikeettevõtjate eksponenendina osalemist valdkondlikel välismessidel, soodustada ettevõtjate kontaktvõrgustiku laienemist ning suurendada nende konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust.

Toetust antakse tootmisega tegelevale või teenuseid osutavale Tallinna ettevõttele, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta, esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande ja kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000-200 000 eurot. Taotleja käibe ülemmäär 200 000 eurot on kehtestatud seetõttu, et sellise käibega ettevõtjad saavad välismessitoetust taotleda juba riiklikul tasemel ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.

Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta on 8000 eurot kalendriaastas ja seda saab taotleda kuni kahel välismessil osalemiseks. Toetust antakse kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Toetatavad on üksnes otse messikorraldajale tasutud messil osalemisega seonduvad olulisemad kulud: messile registreerumise kulu, stendipinna üürikulu, messipääsme ja messile akrediteerimise kulu ning messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulud. Abikõlbulikud ei ole sõidu-, majutus- ja lähetuskulud, stendipinna sisustamise ja kujundamise kulud ning kauba transpordi- ja tollikulud.

Tallinna linn on seni toetanud Tallinna väikeettevõtjaid riigisisesel valdkondlikul messil osalemisel kuni 1000 euroga kalendriaastas. Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on messitoetuse näol tegemist kõige populaarsema Tallinna ettevõtlustoetusega. „Seda saanud ettevõtjad on ettevõtlusametile antud tagasiside käigus toonud väga sageli välja vajaduse sellise väikeettevõtja edasist kasvu ja rahvusvahelistele turgudele sisenemist soodustava meetme järgi,“ märkis Riisalu. „Välismessitoetuse abil on nüüd ka Tallinna mikro- ja väikeettevõtjal, kes on oma kasvuplaanides ambitsioonikas ning näeb selget vajadust oma toodete või teenustega siseturult edasi välisturgudele liikuda ning mõistlikumate kuludega teha valdkondlikul välismessil need esmased vajalikud sammud uute kontaktide leidmiseks.“

Toetuse taotlus tuleb Tallinna Ettevõtlusametile esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne välismessi algust.

Tallinna ettevõtlustoetused

Taotle väikeettevõtja välismessitoetust

Lisainfo: 

Pille Põesaste 
Tallinna Ettevõtlusamet
ettevõtluskonsultant
Tel 640 4207 
E-post: pille.poesaste@tallinnlv.ee 

Uudise rubriigid: