01.03.2021

Raestipendiumile saab kandidaate esitada 1. aprillini

Tallinna linn kuulutas 1. märtsist välja tänavuse Raestipendiumi konkursi. Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, kelle uurimistöö teema aitab kaasa Tallinna arengule. Kandidaate saab esitada 1. aprillini.

Abilinnapea Aivar Riisalu märkis, et stipendiumi andmise eesmärgiks on innustada Tallinna kõrgkoolides õppivaid magistrante ning doktorante uurima just pealinna eluvaldkondadega seonduvaid teemasid. „Soovime toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon on Tallinna linna jaoks praktilise väärtusega ning aitab kaasa mõne olulise küsimuse lahendamisele linnas,“ rääkis Riisalu. „Tahame toetada heal tasemel uurimistöödega ka linna asutuste arendustegevust ning soodustada asutuste ees seisvate ülesannete teaduspõhist lahendamist.“

Raestipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Kandidaate saavad esitada õppeasutuse struktuuriüksused ja üliõpilaste juhendajad. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd linna asutusega, võib esitajaks olla ka selle asutuse teenistuja. Magistrant või doktorant ise ennast kandidaadiks seada ei saa.

Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorantidele kuni kuus stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot).

Kandidaadi esitamisel on väga oluline lähtuda konkursi tingimustest ja esitada korrektsed dokumendid. Uurimisteema võib olla üliõpilase ja tema juhendaja sõnastatud, kuid mõned võimalikud teemad on välja pakutud ka linna asutuste poolt.

Taotlemistingimuste ja uurimisteemade kohta saab infot Tallinna kodulehelt (vt Raestipendiumi konkursil osalemine).

Taotlusdokumente võetakse vastu 1. aprillini 2021 (kaasa arvatud) e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee.

 

Täiendav informatsioon:

Liina Kilemit
raestipendium@tallinnlv.ee

   

Uudise rubriigid: