24.10.2019

Tallinn pürib maailma seitsme intelligentsema kogukonna sekka

Tallinn valiti intelligentsete kogukondade foorumi konverentsil maailma 21 arukama kogukonna hulka, kelle seast valitakse 2020. aasta veebruaris omakorda välja need seitse, kes jätkavad jõukatsumist kõige intelligentsema kogukonna tiitlile.

Intelligentsete Kogukondade Foorum (Intelligent Community Forum) on New Yorgis resideeriv mittetulunduslik organisatsioon, mis 1999. aastast korraldab konkursse maailma intelligentseimate kogukondade väljaselgitamiseks. 2007. aastal võitis Tallinna linn esmakordselt maailma teiste kogukondadega võisteldes IT ja kommunikatsiooni tehnoloogia valdkonna arengu arvestuses olulise tunnustuse, kui ICF tunnustas Tallinna linna rohkem kui 300 kandidaadi hulgast maailma seitsme kõige intelligentsema kogukonna hulka kuuluvaks. Tallinn on leidnud tunnustamist seitsme intelligentsema kogukonna hulka ka aastatel 2008, 2009, 2010 ja 2013 ehk kõigil aastatel, mil Tallinn on kandideerinud. 

Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on Eesti pealinn pärast mõningast pausi otsustanud taas sellele tiitlile kandideerida, sest meil on, mille üle uhke olla ja mida teistega jagada. „Tallinna linn võtab foorumi tööst iga-aastaselt aktiivselt osa. Saame ise palju huvitavaid teadmisi aga jagame ka enda omasid. Tallinn on selles liikumises olnud väga edukas ja pälvinud tähelepanu sellega, et oleme valitud mitmel aastal järjest seitsme maailma intelligentsema kogukonna sekka, kuigi parimaks meid senini veel tunnistatud ei ole“ ütles Sepp. „Ent infotehnoloogia on kiirestiarenev valdkond ning seega kasvab üleilmselt ka konkurents, mis esitab väljakutse igale riigile ja kogukonnale. Euroopas on mitmeid organisatsioone, kes viivad läbi konkursse IT lahendustele, innovaatilistele ideedele ja targa linna teemadel. ICF-i lisaväärtuseks on ülemaailmsete trendide ja lahendustega tutvumise võimalus. Nii on osalejate kui ka võitjate hulgas olnud esindatud lisaks Euroopale ka kogukonnad – nii suured kui väikesed omavalitsused Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Aasiast, Austraaliast ning Aafrikast.“

Kandideerimine on 8-kuuline protsess, millest esimene etapp 21 parima sekka jõudmisega on edukalt läbitud ning ees on ootamas järgmine etapp, kus Tallinnal tuleb end detailsemalt tutvustada.

21 arukama kogukonna seast valitakse välja seitse kogukonda järgmise aasta veebruaris Taiwanis, Taoyuani linnas, kes pälvis tänavuse auhinna. 2020. aasta juunis toimub ICF Global Summit taas USAs, kus kuulutatakse välja ka 2020. aasta võitja.

The Intelligent Community Forum (ICF) on ülemaailmne liikumine, kuhu kuulub 185 linna ja regiooni. Nii koondab ICF parimaid praktikaid ja jagab seda teadmist oma liikmetega, kuidas parimal viisil oma linna hoida ja arendada.

Tallinna Linnavolikogu otsusega liitus Tallinna linn Intelligentsete Kogukondade Liiduga 2010. aastal. Intelligentsete Kogukondade Liitu võivad kuuluda vaid kogukonnad, kelle tegevust on Intelligentsete Kogukondade Foorum tunnustanud 21 Aruka Kogukonna (Smart 21) hulka kuuluvusega.

Lähemalt leiab infot: https://www.intelligentcommunity.org/icf_names_the_smart21_communities_of_2020

Uudise rubriigid: