14.04.2021

Tallinna ettevõtted saavad taotleda praktika juhendamise eest toetust

Eduka ettevõtluse alustala on oskuslik tööjõud, mis omakorda eeldab tugevat haridust ja veelgi olulisem – reaalset töökogemust. Hea praktikakoha loomine nõuab ettevõttelt aga märkimisväärset ajalist ja rahalist panust, milleks ei jätku tihtipeale võimalusi. Just seetõttu on spetsialistiks õppivatel noortel raske praktikakohta leida ja paljude spetsiifiliste valdkondade töökohtade uksed jäävad neile suletuks. Teisele poole ust jäävad aga ettevõtted, kes kurdavad tööjõuturule jõudvate spetsialistide napi töökogemuse üle.

Probleemiga on juba palju aastaid tegelenud Tallinna ettevõtluskeskus, kes soodustab praktikakohtade loomist ettevõtetele antava praktikajuhendaja toetusega. Ühes aastas saab firma taotleda kuni 3000 eurot praktikatoetust, mis suunatakse otse juhendaja lisatasuks. 

Tallinna ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Kätlin Veiki sõnul püütakse seeläbi lahendada kaht olulist probleemi korraga. Esiteks saavad ettevõtjad anda tagasisidet koolidele õpetatavate oskuste kohta, et need vastaksid turu vajadustele. Teiseks saab noor seeläbi korraliku praktikakoha ehk tööturule jõuavad nii kompetentsemad spetsialistid.

Kätlin Veik.jpg„See on ülioluline, et koolist tööturule jõudvad spetsialistid saaksid enne ametisse asumist rakendada õpitud oskusi päris töökohas. See loob uutele töötajatele rohkem võimalusi töökohtade valikul, aga soodustab ka suuremas pildis ettevõtluse arengut kompetentsema personali kaudu,“ räägib Veik. 

Toetus läheb juhendaja lisatasuks 

Praktikajuhendaja toetus, nagu nimigi ütleb, on suunatud just nimelt ettevõtte töötajale, kes juhendab praktikanti, et ta oleks enam motiveeritud noort õpetama ja suunama. Veigi sõnul on enamus ettevõtteid ka mikroettevõtted, kus tuleb olla korraga nii juht, finantsist, jurist kui luua tooteid, siis on raske leida motivatsiooni täiendava ülesande võtmiseks praktikandi juhendamise näol. Lisasissetulek on üheks väikeseks kompensatsiooniks antava panuse eest, soodustades noorte kaudu ühtlasi uute teadmiste ja uutmoodi lähenemiste sissetoomist ettevõttesse, aga ka lihtsalt abikätt. „Praktika, kus noored pannakse piltlikult öeldes kohvi keetma või pastakaid lugema, ei ole kindlasti kasulik kummalegi osapoolele. Seetõttu olemegi püüdnud luua kõikvõimalikud eeldused ka ettevõtetele täisväärtusliku praktikakoha loomiseks neid otseselt toetades,“ kirjeldab Veik. Praktikandi juhendamine on ühelt poolt ettevõtte panus tuleviku tööjõu kvaliteeti, aga teistpidi on heast praktikandist ka päriselt kasu. „On olnud mitu juhtumit, kus praktikant on toonud ettevõttele väga palju lisaväärtust – aidanud projekteerida maju, töötanud välja retsepte, panustanud tootmise efektiivsusesse jne. Nii mõnigi neist on saanud ka päris töökoha,“ ütleb Veik.  

Praktika annab noorele päris kogemuse

Gurmeetoidu valdkonnas tegutsev OÜ Gurmeeklubi on Tallinna ettevõtluskeskuse praktikajuhendaja toetust kasutanud juba kuus aastat. Ettevõtte tootmisjuht Kaire Kase leiab, et makstav toetus on hea lisamotivatsioon, kuid kindlasti pole see ainuke põhjus, miks nad praktikakohti pakuvad. „Meie jaoks on praktikantide õpetamine eeskätt missioon ja panus kvalifitseeritud tööjõu arendamisesse. Aastas käib meil pea 20 praktikanti, kes saavad esmakogemuse päris kondiitriäris ja näevad, kuidas omandatud oskused ettevõtluses raha teenima panna,“ sõnab Kase. Sellest kujuneb kasulik olukord nii noorele õppurile kui ka ettevõttele. „Päris ettevõttes töötades saab noor kogemuse, mida koolipingist kaasa ei anta. Samas toob tragi ja andekas praktikant ettevõttele lisamõtteid ja värskeid ideid, mida saab päris toodete näol rakendada,“ ütleb Kase. Kõik praktikandid, kes jõuavad Gurmeeklubisse, saavad tugeva toe ja juhendamise. „Meie praktikandid haaratakse kohe töö keskele ning siit lahkuvad nad palju tugevama tunde ja pildiga, mis toimub õpitava valdkonna ettevõttes,“ lisab Kase.  

Kes saavad taotleda praktikajuhendaja toetust? 

Tallinna ettevõtluskeskuse praktikajuhendamise toetust antakse teadmismahukamate erialade õppurite juhendamiseks: tehnilised erialad, infotehnoloogia, tootmine, tehniline disain. Need on ühtlasi ka valdkonnad, mis loovad kõrgemat lisandväärtust. Meie eesmärk on soodustada nende õppurite praktikakogemuse saamist, kes vajavad enne tööturule jõudmist kogemust keerukamate seadmete kasutamisel või tööprotsessidega tutvumisel,” lausus Veik. Seetõttu ei anta praktikajuhendamise toetust näiteks teenindus- ja turundusspetsialisti tööle võtmiseks. 

Toetust antakse neis valdkondades õppivate praktikantide juhendamiseks:

  • loodusteadused, matemaatika ja statistika (kõik õppesuunad ja õppekavad)

  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (kõik õppesuunad ja õppekavad)

  • tehnika, tootmine ja ehitus (kõik õppesuunad ja õppekavad)

  • humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppesuund) 

Tutvu praktikajuhendaja toetuse ja tingimustega lähemalt: www.tallinn.ee/Teenus-Praktikajuhendaja-toetus

 

Uudise rubriigid: