13.08.2019

Tallinna turism 2019. a. I poolaastal

Välisriikide püsielanikud tegid jaanuarist juunini Tallinnasse ligi 2 miljonit külastust - pisut vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Esimesel poolaastal külastas Tallinna eelnenud aastast rohkem mitmepäevakülastajaid ning ärireisijaid.

Veidi enam kui pooled Tallinna väliskülastustest olid ühepäevakülastused (kokku 1,01 miljonit). Ühepäevakülastajatest omakorda neljandiku moodustasid kruiisituristide külastused. I poolaastal tutvus Tallinnaga ligi 240 000 kruiisituristi, kellest kolmandik oli Saksamaalt ning viiendik USAst.
Mitmepäevakülastajatest (kokku 971 000) ööbis 68% mõnes Tallinna majutusettevõttes ning 32% külaliskorteris või sõprade-tuttavate juures. Muudes majutuskohtades ööbinud välisturistide arv kasvas aastaga ligi 89 000 külastaja võrra. Sellele trendile andis hoogu lühiajaliseks väljaüürimiseks pakutavate korter arvu märkimisväärne kasv (+20%).
Majutusettevõtetes peatunud välisturistide arv veidi vähenes (-1%). Tallinna majutusettevõtetes peatus aasta esimeses pooles kokku 658 700 välisturisti, kellest 55% oli pärit naaberriikidest. Tallinna majutusettevõtetes veedeti välisturistide poolt kokku 1 225 500 ööd (-1%). Tallinna majutusettevõtetes ööbinud väliskülastajate reisi keskmine pikkus oli 1,86 ööd.
Tallinna oluliste sihtturgude arengud olid erisuunalised. Soomest saabus 36% kõikidest majutunud väliskülastajatest (234 500 turisti, - 15%), Venemaalt 11% (70 400 turisti, -5%) ja Saksamaalt 7% (44 500 turisti, +7%). Kiireima kasvuga olulisematest sihtturgudest olid Läti (+ 21%) ja Suurbritannia (+20%). Läti turu kasv on tõenäoliselt seotud Tallinnas toimunud üritustega (nt. Bon Jovi, Sting, Eesti-Läti korvpallimatšid, Simple Session), brittide reiside suurenemine paranenud lennuühendustega. Rootsi turistide arv kasvas 4% ja Norra turistide arv 11%.
Kuigi Tallinn on tuntud kui lühipuhkuse sihtkoht, on viimaste aastate jooksul kasvanud kiiresti ärireiside hulk. See trend jätkus ka aasta esimesel poolel. I poolaastal 67 protsenti majutusettevõtetes peatunud väliskülastajatest viibisid Tallinnas puhkuse eesmärgil, ärireisidel oli 28 protsenti, konverentsidel 3 protsenti ning mõnel muul eesmärgil viibis linnas 2 protsenti külastajatest. Võrreldes 2018. aasta I poolaastaga suurenes kõige rohkem välisriikidest saabunud ärireisijate arv (+12% ehk + 19 800 turisti).
Esimese kuue kuuga kulutasid väliskülastajad Tallinnas hinnanguliselt 465 miljonit eurot.
Vaata pikemat ülevaadet Tallinna 2019.a. I poolaasta turismitrendidest statistikamoodulist

Uudise rubriigid: