12.01.2021

Töötukassa alustab töötasu toetuse taotluste vastuvõttu 1. veebruaril 2021

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 17. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud.

Töötasu toetuse selgitav video

Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale:

  • kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
  • kelle tegevus on 28.12.2020 kuni 17.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu; 
  • kes toimetavad piirangutest puudutatud valdkondades, näiteks majutus – ja toitlustusettevõtted, spordiobjektid, huvitegevus, täiendkoolitus, kultuur;
  • kelle töötajate töökoht on töötamise registri andmetel 22.12.2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas;
  • kellel ei ole 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlga või need on 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud.

Töötasu toetust makstakse kindlaksmääratud põhitegevusalaga ettevõtjatele  

Füüsilisest isikust ettevõtja võib taotleda töötasu toetust. Toetuse taotlemisel on tingimuseks, et FIE registrijärgne asukoha aadress on 22. detsembri 2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida- Viru maakonnas. FIE tegevus ei tohi olla 22. detsembri 2020. a seisuga peatatud ega hooajaline tegevus lõppenud. Samuti peab olema 22. detsembri 2020. a seisuga esitatud füüsilise isiku 2019. aasta tuludeklaratsioon.

NB! Tööandjal on õigus töötasu toetust taotleda nende töötajate kohta, kellega tal oli kehtiv töösuhe perioodil 28.12.2020 kuni 17.01.2021. Toetust saanud tööandja ei tohi töötajaid koondada ka ühe kuu jooksul pärast seda. 

Ettevõtjale makstakse töötasu toetust tema Harju- ja Ida-Virumaa töötajate 2020. aasta novembrikuu palgakulu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse suurus arvutatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud andmete alusel.

NB! Sama perioodi eest mitut toetust kasutada ei saa. Töötasu toetust ei maksta ettevõtjale, kes on perioodil 28.12.2020 kuni 17.01.2021 kehtinud piirangutega seoses saanud muud riiklikku toetust.

Toetuse taotlusi saab esitada alates 1.02.2021 kuni  28.02.2021, ainult e-töötukassas. Väljamakseid alustatakse hiljemalt 14.02.2021.

Toetus kantakse tööandjatele pangakontole.

Lisainformatsiooni saab töötukassa infotelefonil 15501

Allikas: Töötukassa

Uudise rubriigid: