01.10.2021

Töötukassa kutsub tööandjaid osalema 27. oktoobril töömessil Estonian Day

Töötukassa korraldab koostöös üleeuroopalise EURES tööhõivevõrgustikuga juba üheksandat korda online töömessi, Estonian Day.

Online töömess toimub Euroopa töömesside interneti platvormil, inglise keeles, kolmapäeval, 27. oktoobril 2021,  ajavahemikul 11:00 – 16:00. Üritus on kõigile tasuta, olles seega hea ja lihtne kanal uute kontaktide loomiseks sobivate kandidaatidega. Töömessist osavõtmise eelduseks on ingliskeelsed tööpakkumised, kuhu on oodatud kandideerima välisriikide kodanikud.

Ürituse eesmärk on kokku viia Eesti tööandjad  välisriikide tööotsijatega.

Platvormil  europeanjobdays.eu tuleb täita ettevõtet tutvustav profiil, kuhu on soovi korral võimalik lisada ka videoid, linke jm. Samuti tuleb esimesel võimalusel laadida üles ingliskeelsed töökuulutused. Profiili ja tööpakkumiste põhjalik täitmine on väga soovitatav, kuna aitab kandidaatidel paremini kandideerimisotsust teha. Töömessi platvormi võimalustega saab tutvuda siin.

Online töömessi kajastatakse üleeuroopalise EURES võrgustiku kaudu kõigis Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides (ja Šveitsis). Samal ajal on üritusel võimalik osaleda igaühel ükskõik kus maailma punktis. Eelmisel aastal osales online messil 911 tööotsijat, neist kolmandik oli väljastpoolt EL-i. Kõige rohkem oli tööotsijaid Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist ja Rumeeniast. Keskmine osaleja oli 25-44 aastane, kõrgharidusega ja rohkem kui 5 aastase töökogemusega.

Online ürituse eeliseks ongi just vahemaa vähendamine, professionaalide ühisel veebiplatvormil kokku toomine ja  tööandjal ega tööotsijal ei tule reisida välismaisele värbamisüritusele. Estonian Day ajal saavad tööandjad messile registreerunud tööotsijate hulgas viia läbi eelvaliku ja kutsuda nad messi raames ka lühi-intervjuule.

Töökohale sobivate ja selle vastu võtnud töötajate Eestisse ümberasumist nõustab Rahvusvaheline Maja ja  töötukassa EURES meeskond. EURES toetab Euroopa kodanike töörännet ka rahaliselt – makstes tingimustele vastavatele töötajatele ümberasumisetoetust ning tööandjatele uue töötaja sisseelamise toetust. Rohkem infot Eesti EURES lehelt Liikuvuskavad.

Registreerige  Estonian Day online töömessile juba NÜÜD! Registreerimine on avatud 25.oktoobrini.

Soovitame kindlasti lugeda ka online töömessil osalemise juhendit

Lisainfo: 
eures@tootukassa.ee 
või telefonidel 6148603/ 5343 2352; 614 2849/ 5304 0289

Uudise rubriigid: