04.03.2021

Töötukassa toetab töötajate digipädevuse tõstmist

Just praegusel murrangulisel ajal julgustame ettevõtjaid töötajate oskusi arendama, et toetada töötajate kohanemist muutustega, mis on seotud ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamise ja uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega.

Kui töötajad vajavad koolitamist, kasuta Töötukassa koolitustoetust tööandjale. 
Koolitustoetus on tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks makstav toetus.

Tööandjad saavad taotleda töötukassast koolitustoetust

  • seoses uute töötajate värbamisega
  • töötajate koolitamiseks muutuste olukorras
  • töötajate eesti keele oskuse arendamiseks
  • töötajate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks

Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Kulude kogusummast hüvitatakse üldjuhul kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta.

Loe täpsemalt lisatud Töötukassa koolitustoetuse infolehelt ja Töötukassa kodulehelt 

Uudise rubriigid: