24.11.2011

Valmis Interreg IVA projekti INNOREG uuring „Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas“

Uuringuraporti ülesehitus põhineb küsitluse aluseks olnud ankeedi struktuuril. Tulemused on jagatud seitsmesse valdkonda: ettevõtete üldandmed, ärikeskkond ja juhtimine, tehnoloogiline võimekus, toodete ja tehnoloogia arendus, personal, IKT lahendused, kvaliteedi tagamine ja kontroll ning koostöö.

Uuringu eesmärkideks on kaardistada ja analüüsida ettevõtete:

  • peamisi kompetentse, turgusid ja tooteid;
  • turugeograafiat;
  • tehnoloogilist võimekust;
  • teadus- ja arendustööalast võimekust;
  • personali kompetentsust;
  • kogemusi klastrialases koostöös osalemises.

Uuring mehhatroonika valdkonna suutlikkuse ja konkurentsivõime kohta Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas on koostatud Tallinna Ettevõtlusameti tellimusel konsultatsiooniettevõtte HeiVäl Consultingu poolt. Uuringu teostamise aluseks on tellija poolt edastatud täidetud küsitlusankeedid ning tellija poolt püstitatud lähteülesanne ja kohtumistel antud info. Ettevõtteid küsitlesid Eesti ja Soome tunnustatud mehhatroonika valdkonna asjatundjad ning uuringu aruanne koostati HeiVäl Consultingu poolt. 

Interreg IVA projekti INNOREG uuring "Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas"

Ingrid Hindrikson
Tallinna Ettevõtlusameti
Arenguprojektide juhtivspetsialist

Uudise rubriigid: