13.03.2008

Mentorsuhte muutumine ajas

Mentorsuhe on aegade jooksul teinud läbi mitmeid muutusi.

Kui mõelda tagasi  sellesse perioodi, kust on tulnud mentori mõiste – antiikaega-, siis oli mentori roll oluliselt teine  kui praegu.  Mentori roll oli olla kaitsja,  suunaja ja elu üldiste toimimismehhanismide õpetaja, et ellu jääda nii füüsiliselt kui vaimselt. Vaja oli tunda nii looduse kui ühiskonna seaduspärasusi. Selle perioodi silmapaistev esindaja oli Sokrates, keda võib vaadelda liidus Platoniga kui head mentorsuhte paari. Sokrates oli see, kes läbi oma elukogemuse ja erilise isiksuse käivitas läbi oma küsimuste Platoni mõtted ja ideed, mis leidsid kirjaliku väljenduse. Samal ajal jäi Sokrates ise tahaplaanile ja  ei pannud ise midagi kirja. Teda hüüti „vaimseks ämmaemandaks“.

Kaasajal saab mentorsuhtes eristada nii kultuurilist erinevust kui ajalist arengut. Kultuuriliselt on erinevad Põhja- Ameerika ja Euroopa mentorsuhted: esimeses valitseb individualistlik, karjäärikeskne kultuur ja teises jälle meeskondlik kultuur. Tendents on kultuurilisele ühtlustumisele ja meeskondliku kultuuri suunas.

Aja teljel oleme liikunud toote ja teenuste ajastust suhete ja infoajastusse ning tänasel  päeval  on  eduks ja õnneks kõige tähtsamad suhted ja toimetulek infoga. Häid suhteid saab luua vaid siis, kui suhe iseendaga on korras, kui iseenda austus ja lugupidamine on siirad, kui nähakse nii enda vigu, kui iseenda võimalusi.  Nartsisstlik eneseimetlemine on tajutav ja ei vii kaugele. Mentorsuhte fookuses ei ole tänapäeval enam mitte vana kogemuse ja teadmise lihtne edasiandmine, vaid oluline on koos areneda, keskenduda iseenda tundmisele ning avastada ja ületada personaalsed karid ja piirangud. Oluliselt tähtsamal kohal on mentorsuhtes Mentori isikuomadused, mis on viinud mentori imetlusväärsete kogemusteni ja aidanud jõuda suurepäraste tulemusteni. Mentor on kui teejuht, käivitaja, mõtete ja ideede „kõlakoda“, kelle kaudu on võimalik menteel avastada iseennast, näha oma teed ja võimalusi, peegeldades samal ajal uusi võimalusi ja väljakutseid ka Mentorile. Mentorsuhe on mõlemaid pooli arendav suhe.

Kui meie mentorsuhe ei toimi, mida siis teha?

Kõik mida teen või ette võtan, liigub aeglaselt, asjad kulgevad raskelt ja rõõmu ei ole. Abi ei ole ka mentorist, mentorsuhe on pingutatud ja pigem kohustus, kohati ajab isegi närvi, midagi on lahti.

Kui mentorsuhe ei toimi võib takistuseks olla mentor, mentee ise,  keskkond, kus te toimite või omavahelise keemia puudumine.

 

Mida ette võtta?

Kui otsid sellele vastust, siis on soovitav kõigepealt vaadata kriitiliselt iseendasse -  järsku oled Sa ise endale takistuseks. Kuidas sellest teada saada?

Üks lihtne praktiline moodus on  küsida iseendalt küsimus: miks mul asjad ei lähe?

Kõige kiiremini saad vastuse siis, kui hakkad tegema midagi füüsilist. Näiteks võid minna jalutama, teha mingit aktiivset sporti, koristada vmt. Ootamatult kiiresti võib silme ette tulla uus lahendus, selgem nägemus ja idee,  kuidas edasi minna.

Teine väga hea tee on öelda kõvasti oma mõtted välja; kuulates iseennast, tulevad tihti uued mõtted ja sageli ka teadmine, kus on takistus. Muidugi pole paha rääkida ka sõbraga, juhul kui sul on selline hea sõber, kes ei külva sind tuhandete soovitustega ja suudab  olla hinnangutevaba ehk ta ei muutu sulle uueks probleemiks.

Kolmas väga hea meetod on läbi sügava hingamise lõõgastuda, täielikult rahuneda ja minna meditatsiooni.

Meditatsioon  on kiireim tee tunneteni  ja tundemälus on palju vajalikku informatsiooni, millega läbi meditatsiooni  võib saada ühendust. Mõtted, kujutluspildid, mis selliselt tulevad, võivad olla väga üllatavad  ja põnevad. Püüa kindlasti oma teadmine salvestada, sellest võib hiljem olla suur kasu ka teiste asjade lahendamisel ja edasiliikumisel.

Usun, et vaadates iseendasse saad ka vastuse sellele, kas takistuseks oled sa ise või on teie suhtel potentsiaali küllaga ja ka sinul on suur võimalus sellele kaasa aidata ja  ületada kriitiline usaldusfaas.

Kui avastad, et oled probleemiks ise, mida siis teha?

Hea on seda teada, lubada endal tunda neid tundeid ja liikuda siit edasi ja nüüd juba koos oma mentori/menteega. Uued lahendused ja võimalused ootavad sind ja see teadmine on magus ja annab uut jõudu.

Kui avastad, et takistus ei ole sinus?

Kui arvad, et takistus ei ole sinus, vaid teie suhe ei hakka kunagi toimima, siis on hea teada, et kui te ei sobi, siis selles ei ole midagi ebaloomulikku. Teatud protsent suhteid ei sobigi, kuigi võite mõlemad olla kenad inimesed. Seda on hea teada, muidu võib see painama jääda.

Takistused võivad olla ka keskkonnas ja eesmärgi või fookuse seadmises Välised takistused võivad neelata nii palju energiat, et  mentorsuhte jaoks seda enam ei jätku.

Missuguseid  võimalusi näed sina sellest olukorrast edasiliikumiseks?

Eike Tõnismäe
Intelligentne Ettevõtte Grupp OÜ

 

Uudise rubriigid: