11.08.2009

Tallinn loob koos erasektoriga sotsiaalseid töökohti

Tallinna poolt käivitatud sotsiaalsete töökohtade loomise abiprogrammiga on praeguseks liitunud 13 eraettevõtet, kus on kokku loodud ligi sada linna toetusega töökohta.

Tallinna Ettevõtlusameti hinnangul  on firmade huvi programmi vastu olnud ootuspäraselt suur.

Erasektorile on koostöös linnaga niinimetatud sotsiaalsete töökohtade loomine igati kasulik. Pool aastat kuni aasta, sõltuvalt sellest, millise aja peale taotlus esitatakse, on linn abiks palga maksmisel, tasudes iga tööle võetud töötu kohta 5800 krooni kuus. See on miinimumpalk koos sotsiaalkindlustus- ja töötuskindlustusmaksega. Ettevõttel tuleb inimesele lisaks maksta aga vähemalt kolmandik palgast.

"Ettevõtete huvi on olnud meie jaoks ennustatult elav," rääkis Tallinna Ettevõtlusameti osakonnajuhataja Mart Repnau. "Me oleme praeguseks saanud sotsiaalsete töökohtade taotlusi kokku 13 ettevõttelt. Veidi alla 100 sotsiaalse töökoha läheb nüüd rahastamisele järgneva kuue kuni 12 kuu jooksul."

Kõige rohkem linna toetusega töökohti taotles Comarketi kaubakett, kes pakub tööd 15 töötule tallinlasele. Kommentaaridest kaamera ees Comarketi taotluses on kirjas, et tööd saavad klienditeenindajad ja abitöölised.

Töökohti pakutakse haljastustöötajatest kuni jäätmekäitlusvõlgade sissenõudjateni välja. Enamik kolmeteistkümnest firmast piirdus aga esialgu viie sotsiaalse töökohaga -.nii ka kuue parkimismajaga opereeriv aktsiaselts Ühisteenused, kes samuti otsustas abiprogrammiga ühineda.

"Me leidsime, et miks mitte. On hulk tegemata töid, mis võib-olla ei kannata teha, kui võtta inimesed tööle täiskohaga. Ja linna abiga saavad nii mõnedki tööd nüüd tehtud," ütles AS-i Ühisteenused juhatuse liige Alar Vasemägi.

"Me siiski arvestasime oma võimalustega, et millist tööd ja kui palju meil on pakkuda," vastas Vasemägi küsimusele, miks ei võetud tööle rohkem inimesi. "Praeguseks on meil kohustus nad tööl hoida pool aastat. Kui nad on tublid, siis saavad nad ettevõttes ka edaspidi tööd."

Mart Repnau aga loodab, et kui firmajuhid suvepuhkustelt tagasi tulevad, luuakse ka sotsiaalseid töökohti senisest veelgi agaramalt.

"Ühtepidi nagu oleme rahul, teistpidi sotsiaalseid töökohti me loodame rahastada umbes 400 käesoleval aastal," ütles Repnau.

Tallinna eelarves on selleks tänavuse ja tuleva aasta peale kokku eraldatud 25 miljonit krooni, millest praegu on lepinguid sõlmitud 5 miljoni ulatuses.

Vaata ka videot uudisest: http://uudised.err.ee/index.php?06173752