1. märtsil 2018 algab Tallinna linnaosavalitsustes taotluste vastuvõtmine vastavuses Tallinna linna projektiga "Fassaadid korda". Projektiga toetatakse korteriühistuid, kes on Tallinna linna territooriumil asuvate korterelamute parendamisel ja rekonstrueerimisel seadnud eesmärgiks energiatõhususe tõstmise ja  selle käigus hoonete fassaadide ilmestamise supergraafikaga. Toetust antakse kuni 10% krediidi- või finantseerimisasutuselt taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast või abikõlblike kulude summast, mis on kinnitatud majandus- ja taristuministri 20. märtsi 2015 määruse nr 23 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused” alusel SA KredEx esitatud korterelamu rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsusega, kuid mitte rohkem kui  20 000 eurot aastas rekonstrueerimistööde puhul.  Lisaks antakse toetust taotleva korteriühistu tellitud supergraafika teostamiseks toetust kuni 70% selle maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.