Tallinna Kommunaalamet peatas alates 24.05.2018 vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 määruse nr 8 „Projekti „Fassaadid korda“ raames korterelamuid energiatõhusamaks muutvate korteriühistute toetamise kord“ § 4 lõikest 4 korteriühistute poolt esitatud taotluste vastuvõtmise tulenevalt 2018. aastal eraldatud toetuste summa võrdsustumisega  linna eelarves Tallinna Kommunaalametile toetuste eraldamiseks ette nähtud summaga.