Muud kommunaalkulud

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Spetsiifilised matuseteenused    
Omasteta isikute matmine Keskkonnaamet Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna peaspetsialist
Surnud isikute transport Keskkonnaamet Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna peaspetsialist

  

Viimati muudetud: 25.04.2014