Avalikud konkursid THA hallatavate asutuste juhtide ametikohtadele

TALLINNA HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Tuule Lasteaia (Paekaare 38) direktori vabanevale ametikohale. 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus;
  • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. 

Dokumendid palume esitada 27. jaanuariks 2019 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile eva-maria.koort@tallinnlv.ee, märgusõna „konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4612.

 

 

 

Viimati muudetud: 10.01.2019