Kogukondlik linnapõllumajandus

KAARDIRAKENDUS AIA JA AEDNIKU LEIDMISEKS

LINNALOOMAD

LINNAAIANDUS

Linnapõllumajandus Tallinnas võiks olla mitmekülgne idee nii pealinna rahvastiku kui ka selle külastajate heaolu parandamiseks, linnaökoloogia kui vajaliku teadusharu laiendamiseks ning keskkonnasäästliku mõtteviisi juurutamiseks.

Üldeesmärk on parandada Tallinna elanike heaolu ja luua isetegemise võimalusi pakkuvat, rohelist uut moodi linnaruumi. Tulemusena kasvab kogukondade sidusus, inimeste vaba aeg muutub sisukamaks, lisandub uus vaatenurk rohelise pealinna ideestikku ning linna miljöö muutub mitmekesisemaks ja meeleolukamaks. Linnaloomade kaasamisega on võimalik saavutada Paljassaare hoiuala märgala ja rannaniidu taastamine ning nende hooldamine ja keskkonnahariduslikud tegevused.

peenar.jpg 

 

Viimati muudetud: 20.03.2018