Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse tegevusaruanne

Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse tegevusaruanne

Tänavu oktoobris vahetus Tallinnas linnavõim. Keskerakonna ja Reformierakonna asemel moodustasid pealinnas uue võimuliidu Res Publica, Reformierakond ja Rahvaliit.

Keskerakonna ja Reformierakonna 2001. aastal sõlmitud koalitsioonilepingu järgi kuulus Põhja-Tallinna valitsuse linnaosa vanema koht Keskerakonnale. Linnaosavanemaks määrati Enno Tamm, vanema asetäitjateks Vilja Savisaar ja Jüri Jõgeva.

Põhja-Tallinna valitsus annab linnaosa elanikele ülevaate kolme aasta jooksul toimunud olulisematest arengutest ja tegevustest linnaosas. Ühtlasi tänavad linnaosavalitsuse juhid ja töötajad linnaosa elanikke, kõiki ettevõtjaid ja teisi linnaosa arengule kaasa aidanud koostööpartnereid.

Linnaosa arengustrateegia väljatöötamine

2002. linnaosa arengustrateegia väljatöötamiseks moodustati Põhja-Tallinna arengunõukogu, mille esinaiseks valiti Vilja Savisaar.

2003. aasta alguseks valmis arengunõukogu töö tulemusena «Põhja-Tallinna arengukava 2003–2009», mis kiideti heaks Põhja-Tallinna halduskogu istungil 4. juunil 2003. Arengukava on alusmaterjal linnaosa sihipäraseks ja jätkusuutlikuks arenguks ning arvestatav töövahend linnaosavalitsuse töötajatele.

2004. aasta algul valmis Põhja-Tallinna valitsuse algatatud analüüs ohtlike ainete käitlemisest linnaosa territooriumil: «Põhja-Tallinna territooriumil paiknevate sadamate ja raudteeinfrastruktuuri keskkonnaohtlikkuse vähendamise meetmete kava».

Linnamajanduse valdkond

Põhja-Tallinna ühiselamuprogrammi läbiviimine (ühiselamute korrastamine, ööpäevringse mehitatud valve korraldamine ja elamu üürisuhete korrastamine) Sõle 18, Kopli 100b, Randla 13, Uus-Maleva 7, Randla 15.

Elamute renoveerimine:

Erika tn 9

Maleva 2a

Erika 13

Alasi 4 ja Alasi 6

Uus-Kalamaja 15b

Uus-Maleva 10 renoveerimise algatamine.

Kopli liinide ja Sepa tänava problemaatika avalikustamine ning ala detailplaneeringu lähteülesande esitamine.

Sirbi ja Vasara elamukvartalis vähemkõlbuliku elamufondi lammutamine.

Eluruumide eraldamine 770 taotlejale kolme aasta jooksul.

Stroomi puhkeala korrastamine ja rannale Sinilipu omistamine.

5. juunil 2004 heisati esmakordselt Stroomi rannas Sinilipp – rahvusvaheline kvaliteedisertifikaat, mis omistatakse keskkonnasõbralikele ja puhastele mererandadele.

Stroomi rannaala muutmine Tallinna eelistatuimaks puhkepaigaks. Stroomi ranna mehitatud valve organiseerimine, uute parkimiskohtade loomine Mustjõe piirkonda.

Stroomi puhkeala läbima planeeritud Põhjaväila ümbersõidutee vastu protestiaktsiooni korraldamine.

Jalgrattateed – Sõle tn 2,8 km, Kolde pst 960 m.

Tänavavalgustus – Kolde pst lõigus Ristiku – Sõle tänav. Amburi tn, Lõime tn jalgteed, Hundipea tn, Randla tee 3 – Kopli 69 kvartalisisesed jalgteed.

Sõle tn rekonstrueerimine

Koerte jalutusplatsi ja ujutamiskoha rajamine linnakodanike ettepanekute alusel. Koerte jalutusväljak asub Ehte 14/Ehte 36 tagusel maa-alal ning ujutamiskoht Sepa tn lõpus.

Heakorrakuul maikuus linnaelanike soovi kohaselt prügikonteinerite paigaldamine.

Kopli kalmistuparki memoriaalpargi rajamine, kalmistupargile piirdeaia ehitamine. Novembris 2004 valmib pargis mälestusmärk – veekaskaad.

Paljassaare ja «Russalka» vahelise rannaala üldplaneeringus Paljassaare loodushoiu- ja puhkeala vajadusteks maa-ala reserveerimine.

Põhja-Tallinna üürnike ühenduse tegevuse toetamine.

Korteriühistutele teabepäevade korraldamine, ühistute toetamine (koolitustoetus, remondilaen).

Kaunimate fassaadidega majade tunnustamine rahalise preemiaga kampaania «Vana maja korda» raames.

Töötute rakendamine heakorratöödel.

Turvalisus

Naabrivalvesektorite väljaarendamine.

Koostöös MTÜ Eesti Naabrivalve, Põhja-Tallinna valitsuse ja majaühistutega moodustati Põhja-Tallinnas esimene naabrivalvesektor 2002. aasta lõpus. Täna tegutseb linnaosas juba kaksteist sektorit: Graniidi kolmik – Graniidi 28, 30,30a; Sõle 47a; Sitsi 3; Kopli 100c; Amburi viisik – Amburi 14, 15, 16, 17, 18; Puhangu 55, Sõle 74; Malmi 6 ja 8.

Koostöö politseiga. Pelgulinna konstaablid said vastuvõtutoa Õle 1 Pelgulinna Seltsi toas.

Põhja politseiprefektuuri Põhja politseiosakonnaga ühisreidide korraldamine.

Tublimate politseinike premeerimine.

Munitsipaalpolitsei tegevuse alustamine Põhja-Tallinnas.

Liitumine koolivalve projektiga.

Hariduse, noorsootöö ja spordi valdkond

Põhja-Tallinna vabaaja- ja sotsiaalkeskuse ehitamine endise Kopli ehituskooli territooriumile – noortekeskus, raamatukogu, spordikeskus.

Karjamaa gümnaasiumis rahvusvahelise konverentsi «Narkootikumivaba kool» korraldamine.

Iga-aastane linnaosa parimate abiturientide vastuvõtt Tallinna raekojas.

Kopli ametikooli loomine eesmärgiga koolitada ettevõtetele vajalikku kvalifitseeritud oskustööjõudu.

2004 sügisel hakkas ametikoolis õppima 257 õpilast. BLRT Grupist saab üks Kopli ametikooli praktikabaasidest. Linnale kuuluvas ainukeses ametikoolis on võimalik õppida kinnisvarahooldust, trammi- ja trolliveeremi elektrikuks ja lukksepaks, IT-tugiisikuks, käsitöötoodete valmistamist.

Uued korvpalliplatsid – Kopli kunstigümnaasium Kopli 102a, Puhangu 63/65; Kopli 92 (Karjamaa gümnaasium), Lina 8.

Koolivaheaegadel laste erinevates laagrites osalemise toetamine.

Igal aastal on toetatud 1500 last.

Käivitus koostööprojekt Tootsi Toaga eesmärgiga toetada laste integreerimist ühiskonda juhtumitöö abil.

Kolme aasta jooksul on investeeritud kokku 60 miljonit krooni järgmistesse koolidesse ja lasteaedadesse: Tallinna Kunstigümnaasium, Kari gümnaasium, Karjamaa gümnaasium, Pelguranna gümnaasium, Sõle gümnaasium, kurtid? kool, Kalamaja põhikool, Karjamaa gümnaasium, Kopli noortemaja, Kopli ametikool; Kolde lasteaed, Sitsi lasteaed, Pöialpoisi lastesõim, Kajaka lasteaed, Kelluka lasteaed, Pääsupesa lasteaed, Rukkiräägu lasteaed, Maasika lasteaed, Mudila lasteaed, Kalamaja lasteaed, Ojakese lasteaed, Mesipuu lasteaed.

Koostöös jalgpalliklubiga Dünamo Sõle gümnaasiumi staadioni remont.

Põhja-Tallinna valitsusele kuuluva Piiri spordibaasi tegevuse toetamine.

Aastas kahe tuhande koolilapse erinevates laagrites osalemise toetamine.

Sotsiaalvaldkond

Põhja-Tallinna kodutute varjupaiga ehitamine.

Sotsiaal-juriidilise nõustamise tõhustamine. Juristi ametikoha loomine.

Alustati uimastite ja HIV/aidsi-ennetuse kava koostamisega.

Koolidele õppeaasta alguse puhul õppevahendite ostmiseks toetuse eraldamine.

Põhja-Tallinna eakate kodu kapitaalremont.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus kolis uutesse ruumidesse Maleva 2a, mille tulemusena asutuse kasutatav pind kahekordistus.

Paljassaare sotsiaalmajas seati sisse internetituba, tehti remonditöid.

Klienditeeninduse ümberkorraldamine Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas eesmärgiga vähendada järjekordi ning muuta teenindusprotsess klientidele lühemaks.

Pensionäride keskuse (Paldiski mnt 36) täielik renoveerimine.

Vanuritekodu remont (Lõime 19).

Ühekordse 500-kroonise toetuse maksmine Põhja-Tallinna 13 222 pensionärile.

Olemasolevate teenuste täiustamine. Tugiisikuteenus ja toetatud sportimise teenus käitumisprobleemidega lastele ning tugiisikuteenus koduhooldusel olevatele eakatele. Viimane põhineb koostööl Pelgulinna Seltsi vabatahtlikega.

Paljassaare sotsiaalmaja renoveerimine.

Ettevõtlus

Ettevõtluskeskkonna arenguks ja koostööks on ellu kutsutud Põhja-Tallinna arengunõukogu, kuhu kuulub kolmkümmend Põhja-Tallinna ettevõtete tippjuhti.

2003 loodi ettevõtlusinkubaator Kopli ametikoolis, üldpinnaga 700 ruutmeetrit. Oma äriga alustajatel on võimalus kasutada lisaks ruumidele ka telefoni ja internetti.

Arendatud on koostööd linnaosa ettevõtjatega.

Valmisid uusehitised-teeninduspunktid:

Merimetsa Selver (Paldiski mnt 56)

Rimi Põhja kaubanduskeskus (Põhja pst 17)

Neste Põhja A24 tankla (Põhja pst 17).

Linnaosas tegutseb linnaosavalitsuse välja antud kauplemislubade alusel

1200 ettevõtjat, neist

698 statsionaarsetes hoonetes asuvat kauplust ja müügipunkti,

134 toitlustusäri,

279 teenindusettevõtet.

Balti jaama juurde loodi Roheline Turg kohalike aiasaaduste müügiks.

Ettevõtluspäeva raames pidasid linnajuhid ja ettevõtjad loenguid Põhja-Tallinna gümnaasiumides.

Ettevõtjate investeerimishuvi tõstmiseks, ärihoonete korrastamiseks ja teeninduskeskkonna parandamiseks toimub aktiivne mitteeluruumide erastamine ja rendile andmine.

Kultuur

Tuntud ajaloolase Robert Nermani Põhja-Tallinna ajalugu tutvustavate raamatute «Kopli», «Kalamaja» ja «Pelgulinn» väljaandmise toetamine.

Vähemuste maja Lüüra (Kaera 21) renoveerimine.

Salme kultuurikeskuse renoveerimine.

Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Pühakuju kiriku (Sitsi 15) territooriumi ja piirdeaia korrastamine.

Traditsioonilised Põhja-Tallinna valitsuse korraldatud üritused linnaosa elanikele:

küünlapäeva tähistamine Kopli kalmistupargis,

eakatele ja teenekatele linnaosa elanikele mõeldud iseseisvumispäeva pidulik kontsert Salme kultuurikeskuses,

rannahooaja avamine suurüritusega Stroomi rannas,

linnaosa jaaniõhtu Stroomi rannas,

taasiseseisvumispäeva üritused linnaosaelanikele,

kooliaasta alguse tähistamine,

laste lauluvõistlus «Kevadsiller»,

lastehommikud Pelgulinna rahvamajas,

tuleskulptuuride valgusshow,

perepäevade korraldamise toetamine,

spordipäevade korraldamise toetamine.

Põhjatallinlaste arv on kolme aasta jooksul kasvanud 4541 inimese võrra, 1.10.2004 seisuga on linnaossa registreeritud 57 133 elanikku.

Põhja-Tallinna valitsuse juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtul on kolme aasta jooksul käinud üle 10 000 elaniku.

Viimati muudetud: 30.10.2004