Mai 2007

Mai 2007

Jrk nr Organisatsiooni
nimi
Projekti lühikirjeldus Projekti
kogu eelarve
Taotletav
summa
Eraldatud
toetus, kr
1 Eesti Pyladese Liit
Külli Tatter
Projekt Et suvi ei läheks luhta.
Kolmenädalane suvine tegevusprogramm.
01.06.-31.07.2007
132 502 35 000 Projekt tagasi võetud
2 Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing Omos
Valeria Jakobson
Projekt Rollimängud noorsootöö ja haridustöö meetodina.
Eesmärk:
-näidata, kuidas rollimängude meetod aitab kaasa noorte olemasolevate probleemide lahendamiseks,
-näidata noorsootöötajatele ja pedagoogidele, kuidas seda meetodit on võimalik kasutada kodanikuõpetuses ja koolivälises noorsootöös,
-korraldada täisväärtuslik programm kasutades seda meetodit.
20.04.-30.07.2007  
43 963 37 363 Projekt tagasi võetud
3 MTÜ Tallinna Gospelkoor
Virge Viljus
Projekt "Heategevuskontsert Tallinna vanglas".
Toimub 21. mail 2007.
Kontserdi pikkus 1,5 tundi, sisaldab muusikalist ettekannet ja laulude sisututvustust.
01.-31.05.2007
11 000 8 000 8 000
4 MTÜ Noorte Oma Territoorium
Vadim Šaptšenko
Projekt "Street Jumping Spirng Cup 2007".
Osalevad Tallinna ekstreemsest spordist huvitatud noored.
27. mail toimub finaalmäng vanalinnas ja aadressil Viru 3–5. Finaali pääsevad 5 meeskonda. Meeskonnad saavad küsimustikud erinevate spordi-, parkuuri- ja noorsoo teemadega.
14.-31.05.2007 
26 330 20 500 15 000
5 MTÜ Tantsutrupp MODUS
Piret Torm-Kriis
Projekt "Swing- ja stepptantsu õpikoda Aegna saarel 7.-12.august.
Õpikoda toimub kogupere tantsukojana, kus ea- ja võimetekohast tantsukoolitust leiavad eelkõige noored, kuid ka lapsed 5. eluaastast. Rahvusvahelised koolitajad USA-st (3), Inglismaalt (1), Soomest (1). Osalejad Tallinnast 30, Tartust 8, Antslast 6.Lisaks Tallinna tantsustuudiotest, tantsuõpetajad, -tudengid.
01.06.-31.08.2007
280 000 30 000 Mitte toetada
6 Liis Elmik Osalemine 14. rahvusvahelisel noorte liidrite
konverentsil
(Youth Leadership Conference)
22.07 – 27.07.2007 Prahas.
Nädalane noorte foorum, kus arutletakse maailma
poliitika, rahvusvaheliste suhete ja õiguse teemal.
22.07 – 27.07.2007 
16 135 10 000 Mitte toetada
7 MTÜ Vene Noorsooteater
Aleksandr Puolakainen
Suveetendus "Breemenilinna moosekandid".
Etendused toimuvad Tallinna Loomaaias 2. ja 3. juunil.
10.05.-10.06.2007
60 000 20 000 Mitte toetada
8 MTÜ AEGEE-Tallinn
Mariann Näär
Projekt AEGEE Suveülikool "S(w)inging Revolution".
Eesmärk osalejatele mitmekülgse ning adekvaatse pildi omandamine tänapäeva Eestist ja selle ajaloost. Võimalus tutvuda Eestiga erinevate ekskursioonide, töötubade, vabatahtliku töö, spordiürituste ja meelelahutuse kaudu, mis tõstaks tudengite teadlikkust.
Osalejad üliõpilased erinevatest Euroopa riikidest.
 28.06.-11.07.2007  
153 260 20 000 20 000
9 MTÜ Tallinna Väitlusselts
Katrin Viru
Projekt "Võrdsete võimaluste suvi".
Võimaldada Tallinna koolide õpilastel ja üliõpilastel osaleda 2.-6. juunil toimuval koolitusel Valklas ja Roostal ja tõsta noorte teadlikkust võrdsete võimaluste valdkonnas väitluse kui õpetamismeetodi ja loengute kaudu. Koostada võrdsete võimaluste teemalisi materjale ja koolitada õpetajaid-treenereid.
01.06.-31.08.2007
273 400 40 000 Projekt tagasi võetud
10 MTÜ Tegusad Eesti Noored
Martin Saar
4-päevase Tallinna Noorteparlamendi sessiooni korraldamine, mille jooksul on noortel võimalus arutleda probleemide üle Tallinnas ning leida Lahendusi probleemide leevendamiseks ja likvideerimiseks. Tugevdada kontakte ning anda keskkond aruteluks, mõttevahetusteks suundadel noo-noor, noor-linn, kool-noorsootöö.
01.05.-31.10.2007
100 000 70 000 70 000
11 MTÜ Eesti Noorsoo Instituut
Anu Allekand
Tallinna noorte väärtushinnangute uuringu läbiviimine ja aruande koostamine.
Küsitlus viiakse läbi Tallinna koolide 15-19 aastaste õppurite hulgas. Intervjuud Tallinna eri linnaosades.
Küsimustiku koostamise aluseks on võetud Tallinna noorsootöö vajadused. Uuringu läbiviijad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli teadurid.
01.05.-30.11.2007 
150 000 120 000 120 000
12 MTÜ EstKoorFest
Tiina Mee
Mudilaskooride kontserdi "Lähme lapsed..." korraldamine Estonia kontserdisaalis 05.06.2007.
Koorid: Kooristuudio Ellerhein mudilaskoor, Musamari Koorikooli mudilaskoor, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, ETV mudilaskoor, Haapsalu laulustuudio, Do-re-mi mudilaskoor, Rapla Laulustuudio mudilaskoor, Tõrva Laulustuudio Mudilaskoor.
01.06.-31.07.2007
188 990 15 000 Mitte toetada
13 MTÜ Eesti Gaidide Liit
Elo Sagor
Projekt "Üks heategu päevas".
EGL Põhja-Eesti regiooni traditsiooniline suvekoolitus Haapsalu lähedal Puise Nina talu aladel 31.07.-04.08.2007.
Noore eetilise kodaniku silmaringi ja olemuse kujundamine, erinevate sotsiaalsete, hariduslike jne taustaga noorte suunamine üksteisemõistmisele. Kaasatud keskuse Juks noored koos TLÜ eripedagoogika eriala tudengitega.
01.05.-31.10.2007
67 400 27 400 27 400
14 Tallinna 32. Keskkooli Sihtasutus
Siiri Ernesaks
Rahvusvaheline noorsootegevuse arendusprojekt "Future of Europe".
Noorsoovahetuse raames Eesti kultuuri, ajaloo, inimeste, looduse ja vaatamisväärsuste tutvustamine Ungari noortele.
Tegevused: ekskursioon vanalinnas, Noorte Tantsupeo külastamine, spordipäev, piknik, Noorteaasta 2007 raames toimuvate ürituste külastamine, ekskursioon Lahemaale, perepäev-tegevused peredega.
01.06.-31.08.2007
72 030 34 550 15 000
15 Janno Sooäär Projekt Eesti MC Battle 2007" korraldamine.
Toetust taotletakse reklaam- (flaierid, plakatid, internetibännerid) ja abimaterjalide (käepaelad, kaelapaelad, osalejakaardid) kujundamiseks ning valmistamiseks.
Üle-Eestiline võistlus on mõeldud noortele, kes on huvitatud hip-hop muusikast, räppimisest ja/või luulest. Ürituse eesmärgiks on vabastiilis sõnaseadmise populariseerimine noorte hulgas, moodsa luule kirjutamine ning esitamise näitamine sotsiaalselt aktiivse ja arendava hobina ning hea vaba aja veetmise võimalusena.
01.-31.05.2007
38 400 10 000 10 000
16 MTÜ Aavo Otsa Muusikastuudio
Aavo Ots
Projekt "Trompetitalendid rahvusvahelisele konkursile Soome".
Rahvusvahelise konkursi kava omandamine suvekoolitusel ning esinemised Tallinna ja eesti noortele EMTA Kammersaalis, Kadrioru lossis ja Suure-Jaanis.
01.05.-31.08.2007
55 885 21 303 10 000
17 MTÜ Tallinna Skaudilipkond Siil
Svetlana Logussova
Seminari "Avatud silmad" korraldamine Otepääl.
Eesmärk: teadmiste omandamine isamaast, silmaringi laiendamine, Lõuna-Eesti looduse tutvustamine.
Ülesanded: anda lastele praktilisi ülesandeid orienteerumise ja matkatarkuse kohta, õpetada, kuidas elada harmoonias loodusega, tutvumine loodusega.
05.-23.07.2007
18 000 10 000 Mitte toetada
18 MTÜ Noortele
Kristjan Kurm
Projekt „Hip hop kui subkultuuri osa“.
Üritus toimub kord kuus ajavahemikul juuni – detsember 2007 Von Krahli Teatris.
Üritusele kaasatud parimad Eesti hip-hop kultuuri DJ-d, artistid ja graffiti kunstnikud.
Eesmärk tutvustada hip-hop muusika kõiki liike alates põrandaalusest (underground) kuni tänase päevani. Suurel kinolinal näidatakse temaatilisi filme. Ürituse kujundus jääb parimate graffiti kunstnike ülesandeks.
 01.06.-31.12.2007
221 200 54 600 31 600
19 MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
Liia Vain
Projekt "Suurim Talent".
25. mail toimub Peeteli kirikus laste ja noorte konkurss "Suurim Talent".
Sotsiaalkeskuse noortel näidata oma kõige paremaid andeid/oskusi. Projekti algatus tulnud keskuse noorte poolt.Osalejad riskikäitumisega väheste võimalustega muukeelsed noored, kellel puuduvad kindlad huvid ning kellel on suhtlemis- ja käitumishäired.
15.-16. juunil kanuumatk konkursist osalejatele.
22.05.-16.06.2007
22 000 20 000 5 000
20 MTÜ Merivälja Aedlinna Selts
Maris Vaht
Projekt "Teatevõistlus rannas ja rannavolle".
Tegevused: osavust nõudev teatevõistlus (vanus 7-12), sõudmisvõistlus (15.-16 aastat), rannavolle (13-15 aastat).
29. mai 2007
13 820 6 020 4 500

Viimati muudetud: 22.05.2007