Tallinn arvudes 2003

A5 formaadis kogumikus "Tallinn arvudes 2003" esitatakse statistikat Tallinna rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu kohta. 2004. aastal ilmunud raamat sisaldab erinevate eluvaldkondade andmeid peamiselt 2003. aasta kui terviku kohta. Aastaraamat valmib igal aastal oktoobri alguseks. Kogumikust leiate hulganisti arvandmeid, mis võivad abiks olla erinevate eluvaldkondade hindamisel ja tulevikuprognooside tegemiseks. Välja antakse kogumikku paralleelselt nii eesti kui inglise keeles. Kogumikust on võimalik leida infot järgmiste teemade kohta: ilmastik ja keskkond, rahvastik, tööturg, ettevõtlus, turism ja majutustegevus, väliskaubandus, leibkonnad ja palk, elamufond ja ehitustegevus, energia, vesi ja kanalisatsioon, transport ja side, haridus ja kultuur, sotsiaalhooldus ja tervishoid ning õigusrikkumised. Lisaks veel Tallinna tutvustav üldosa ja linna juhtimine ning eelarve. Raamat on valminud koostöös Tallinna linnavalitsuse erinevate struktuuriüksuste, Eesti Statistikaameti ning paljude teiste asutuste ja ettevõtetega.

 

Kõik failid PDF-formaadis:

1. Üldosa

2. Ilmastik ja keskkond

3. Rahvastik

4. Tööturg

5. Ettevõtlus

6. Turism ja majutustegevus

7. Väliskaubandus

8. Leibkonnad. Palk

9. Elamufond ja ehitustegevus

10. Energia. Vesi. Kanalisatsioon

11. Transport ja side

12. Haridus ja kultuur

13. Sotsiaalhooldus ja tervishoid

14. Õigusrikkumised

15. Tallinna linn - juhtimine ja eelarveTallinn arvudes pealeht
Viimati muudetud: 19.08.2009