Tallinn arvudes 2004

 

A5 formaadis kogumikus "Tallinn arvudes 2004" esitatakse statistikat Tallinna rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu kohta. 2005. aastal ilmunud raamat sisaldab erinevate eluvaldkondade andmeid peamiselt 2004. aasta kui terviku kohta. Aastaraamat valmib igal aastal oktoobri alguseks. Kogumikust leiate hulganisti arvandmeid, mis võivad abiks olla erinevate eluvaldkondade hindamisel ja tulevikuprognooside tegemiseks. Välja antakse kogumikku paralleelselt nii eesti kui inglise keeles. Kogumikust on võimalik leida infot järgmiste teemade kohta: ilmastik ja keskkond, rahvastik, tööturg, ettevõtted ja sissetulekud, turism ja majutustegevus, väliskaubandus, leibkonnad ja palk, elamufond ja ehitustegevus, energia, vesi ja kanalisatsioon, transport ja side, haridus ja kultuur, sotsiaalhooldus ja tervishoid ning õigusrikkumised. Lisaks veel Tallinna tutvustav üldosa ja linna juhtimine ning eelarve.

Kõik failid PDF-formaadis:

1. Üldosa

2. Ilmastik ja keskkond

3. Rahvastik

4. Tööturg

5. Ettevõtted. Palgad. Leibkondade elujärg

6. Turism ja majutustegevus

7. Väliskaubandus

8. Elamufond ja ehitustegevus

9. Energia. Vesi. Kanalisatsioon

10. Transport ja side

11. Haridus ja kultuur

12. Sotsiaalhooldus ja tervishoid

13. Õigusrikkumised

14. Tallinna linn - juhtimine ja eelarve



Varasemate aastakäikude Tallinn arvudes kogumikud:
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Viimati muudetud: 31.01.2008