Tallinn arvudes 2002

 

Alates aastast 1992 antakse välja Tallinna linna statistika kogumikku Tallinn Arvudes. A5 formaadis kogumikus esitatakse statistikat Tallinna rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu kohta. 2002. aastal ilmuv raamat sisaldab erinevate eluvaldkondade andmeid peamiselt 2001. aasta kui terviku kohta. Aastaraamat valmib igal aastal oktoobri alguseks. Järjekorras kümnes raamat on uuenenud ja iseloomustavaks jooneks on detailsus ning eeliseks Tallinna võrreldavus teiste Eesti kohalike omavalitsus üksuste statistikaga. Oleme püüdnud koguda rohkem rahvusvahelisi võrdlusandmeid, välja tuua iseloomulikke ja huvitavamaid statistilisi trende. Samas leiate hulganisti arvandmeid, mis võivad abiks olla erinevate eluvaldkondade hindamisel ja tulevikuprognooside tegemiseks. Välja antakse kogumikku paralleelselt nii eesti kui inglise keeles. Kogumikust on võimalik leida infot järgmiste teemade kohta: ilmastik ja keskkond, rahvastik, tööturg, ettevõtlus, turism ja majutustegevus, väliskaubandus, leibkonnad ja palk, elamufond ja ehitustegevus, energia, vesi ja kanalisatsioon, transport ja side, haridus ja kultuur, sotsiaalhooldus ja tervishoid ning õigusrikkumised. Lisaks veel Tallinna tutvustav üldosa ja linna juhtimine ning eelarve. Raamat on valminud koostöös Tallinna linnavalitsuse erinevate struktuuriüksuste, Eesti Statistikaameti ning paljude teiste asutuste ja ettevõtetega.

Kõik failid PDF-formaadis:

1. Üldosa 

2. Ilmastik ja keskkond 

3. Rahvastik 

4. Tööturg 

5. Ettevõtlus 

6. Turism ja majutustegevus 

7. Väliskaubandus

8. Leibkonnad. Palk 

9. Elamufond ja ehitustegevus 

10. Energia. Vesi. Kanalisatsioon 

11. Transport ja side 

12. Haridus ja kultuur 

13. Sotsiaalhooldus ja tervishoid 

14. Õigusrikkumised 

15. Tallinna linn - juhtimine ja eelarve 


Palume teatada võimalikest vigadest ja ettepanekutest aadressil: Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistus, teabeosakond, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15 199, tel. 6404236, faks 6404223, E-post: info@tallinnlv.ee

Raamatut on võimalik saada Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistus teabeosakonnas tel. 6404236 või e-mail: info@tallinnlv.ee, tiia.viisalu@tallinnlv.ee.

Viimati muudetud: 31.01.2008