Tallinn arvudes 2005

 

Kogumikus "Tallinn arvudes 2005" esitatakse statistikat Tallinna rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu kohta. 2006. aastal ilmunud raamat sisaldab erinevate eluvaldkondade andmeid 2005. aasta kohta. Kogumikku antakse välja  paralleelselt nii eesti kui inglise keeles. Kogumikust on võimalik leida infot järgmiste teemade kohta: ilmastik ja keskkond, rahvastik, tööturg, ettevõtted ja sissetulekud, turism ja majutustegevus, väliskaubandus, leibkonnad ja palk, elamufond ja ehitustegevus, energia, vesi ja kanalisatsioon, transport ja side, haridus ja kultuur, sotsiaalhooldus ja tervishoid ning õigusrikkumised. Lisaks veel Tallinna tutvustav üldosa ja linna juhtimine ning eelarve.

Raamatut annab välja Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakond.

Kõik failid PDF-formaadis:

1. Üldosa

2. Ilmastik ja keskkond

3. Rahvastik

4. Tööturg

5. Ettevõtted. Palgad. Leibkondade elujärg

6. Turism ja majutustegevus

7. Väliskaubandus

8. Elamufond ja ehitustegevus

9. Energia. Vesi. Kanalisatsioon

10. Transport ja side

11. Haridus ja kultuur

12. Sotsiaalhooldus ja tervishoid

13. Õigusrikkumised

14. Tallinna linn - juhtimine ja eelarveVarasemate aastakäikude Tallinn arvudes kogumikud:
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Viimati muudetud: 31.01.2008