Linnapea on-line pressikonverents Tallinna Päeval 2008

 

Tallinna linnapea Edgar Savisaar andis linna veebilehel Tallinna Päeva puhul on-line pressikonverentsi teemal „Tallinna areng 2008. aasta kevadel".

Laekus 47 küsimust, millele linnapea vastas 15. mail 2008. Linnakodanike esitatud küsimused ja linnapea vastused on toodud allpool. 

 online_pilt.jpg

 

 1.

Kas jätkub 2008.a. Tallinnas supermarketite elumajadega kõrvuti loomise traditsioon? Linnaosadevalitsuste loal on avatud mitu sellist kauplust nt. Selver Sõle tänaval, Maxima Nõmme teel, Säästumarket Sõle ja Juhkentali tänavatel, mis paiknevad  elumajade vahetus läheduses või isegi omavad korteritega ühist seina (Nõmme tn Maxima). Iga päev, ka puhke- ja pidupäevadel, alates varasest hommikust toovad ja laevad kümned C kategooria mürakad veoautod kaupa otse akende all, töötavad pakendi utiliseerimise pressid, teostatakse teisi laotöid. Kõik see tekitab müra ja saastab õhku lubatud normide ületamisega, rikutakse inimeste rahu, seatakse ohtu nende turvalisus. Veoautod manööverdavad hoovides, kus puuduvad  kõnniteed, nt Nõmme tee Maxima hoovis. Minu arvates on selline praktika muutunud juba linna probleemiks. Kas linnavalitsus saab selle probleemi lahendamises aidata? Kelle poole saab linnavalitsuses pöörduda? Viktor Petkevitš

 

Uusi kauplusehooneid saab ehitada vaid sinna, kuhu neid lubatakse detailplaneeringutega. Detailplaneeringute koostamise käigus kontrollitakse, kuivõrd vastavad pakutud lahendused kõikidele normidele - ka tervisekaitse ja müra normidele. Detailplaneeringu avalikustamise käigus võivad kõik elanikud esitada oma ettepanekuid või vastuväiteid, mida kaalutakse põhjalikult. Mõnedki kauplused on ära jäänud, kui neid soovitakse ehitada liiga lähedale elamutele. Nõmme tee Maxima kauplusehoone, millele te viitate, on ehitatud juba 70-ndatel aastatel. Mõistagi polnud siis nii palju autosid kui praegu. Kuid heakorra ja avaliku korra eeskirjad on ka sellel kauplusele täitmiseks.

 

 2.  

Mida teha, et peatada hoogsalt levivat tendentsi - autod parkimas muru peal? Vaadake, mis pilt avaneb õhtuti näiteks Kirsi-Tedre-Sõstra-Kuldnoka tänavate piirkonnas. Õõvastav on vaatepilt Paldiski maanteel (peale Endla ristmikku, linna poolt tulles vasakul), kus miski autopood (Saksa auto?) laiutab tohutul muruplatsil, autod on lausa puude-põõsaste peal ja vahel). Ärgem laskem sellisel loomuvastasel vaatepildil muutuda normiks! Sigrid Abiline, õpetaja 

 

Mulle küll meeldiks, kui valestiparkijatele saaks trahvi määrata ka anonüümselt, ehk siis jätta valesti parkinud sõidukile esiklaasi kojamehe vahele trahvikviitung, nagu see oli mõned aastad tagasi ja nagu see on ka täna juhul, kui jäetakse kesklinnas parkimise eest tasumata, ehk siis parkimiskontrolör jätab auto esiklaasi kojamehe vahele trahvikviitungi. Samasugune olukord on ka Soomes, kust me võiksime antud küsimuses eeskuju võtta.

 

 3.

Millal saaks näha, et Vikerlase kaupluse ümbrus Lasnamäel  on koristatud? Nii palju prahti ja talvel nii harva koristatakse lund. Jelena Nikitina

 

Ma tean, et kinnistute Vikerlase 19 ja Vikerlase 23 asuvate kaubanduskeskuste omanikele on linna poolt välja saadetud ettekirjutused hoonete ümbruse heakorrastamise kohta. Teie küsimuse põhjal tundub, et sinna peab suunama munitsipaalpolitsei inspektorid.

 

 4.

Maja aadressil Virbi tn.11 Lasnamäel akende all pargivad oma autosid naabermajade elanikud. Kuidas saaks piirata nende pääsu meie parkimiskohtadele, sest meiegi maja autodele kohti ei jätku? Tahtsime paigaldada märgi, kuid öeldi, et ei tohi. Jelena Nikitina

 

Hoonete juures olevad asfalteeritud parkimistaskud on kõikidele elanikele üldkasutatavad, kui ei ole määratletud eraldi (kuulub kinnistu piiridesse). Kui korteriühistu soovib piirata võõrastele juurdepääsu parkimiskohtadele, siis on vajalik korteriühistul seadustada olemasolev maa-ala (asfalteeritud parkimistasku).

 

 5.

Kuivõrd seoses muudatustega lastesünnitoetuse maksmisel muutus väljamaksete maht? Kas Teile ei tundu, et te ahistate lapse õigusi? Sest kui isegi üks vanematest elab Tallinnas, laps on ikkagi tallinlane. Sergei Potapov

 

Möödunud aasta detsembrikuus muutis linnavolikogu sünnitoetuse maksmise tingimusi ja kehtestati nõue, et mõlemad lapsevanemad peavad rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning üks neist vähemalt aasta. Teisel lapsevanemal registris olemise ajalist nõuet ei ole, ta võib olla Tallinna linna elanik näiteks kas või üks päev enne lapse sündi. Nõue jõustub alates k. a 1. juulist, muudatuse vastuvõtmisest ja selle jõustumise vahe on üle poole aasta. Nõue ei laiene üksikvanemale.

Leiame, et sellega ei ahistata lapsi, sest toetust makstakse lapsevanemale ning nüüd on tagatud ka lapsevanemate sooline võrdõiguslikkus ning mõlemale lapsevanemale esitatakse toetuse taotlemisel võrdseid tingimusi.

Täpselt öelda, kui palju vähem on sünnitoetuse saajaid järgmisel poolaastal, on raske ennustada, kuid ei usu, et see on arvestatav arv, sest registris elukoha vahetamine on väga lihtne ja mõne minutiga teostatav toiming. Sünnitoetuse maksmine uutel tingimustel välistab ka sünnitoetuse saamise kahest omavalitsusest. Ja iga Eesti omavalitsus on huvitatud sellest, et kõik tema elanikud oleksid registris kirjas, sest registris olevate inimeste järgi laekuvad linnale ka maksud.

Peaksime arvestama ka seda, et Tallinna linn ei võta mitte kelleltki midagi ära, vaid teatud tingimustel maksab lisaks riiklikule sünnitoetusele teise sünnitoetuse, mida ei tee mitte kõik omavalitsused ja väga vähesed maksavad 5000 krooni. Peale selle toetab linn vastsündinut ka imikupakiga, mille poehind on üle 1500 krooni.

2007. aastal maksti sünnitoetust 26 270 000 krooni.

 

 6.

Kuidas saaks lahendada autode parkimisprobleemi Õismäe siseringil? Seal varsti ei jää rohelistest aladest  koolide ja lasteaedade, rääkimata majade ümbruses, jälgi kah. Vladimir Vassiljev

 

Selline olukord ei ole mitte ainult Õismäe siseringil, vaid kogu Tallinnas. Valesti parkiva sõiduki puhul saab kehtiva seadusandluse järgi karistada sõiduki juhti. Reeglina sõiduki juht sõiduki juurde ei tule, kui seal on kontrolör. Olukord paraneb, kui meie seadusetegijad taastavad kunagi meil kehtinud ja praegu Soomes kehtiva anonüümmenetluse valestiparkijate karistamiseks. Soovitan Riigikogu Keksfraktsioonile niisugune seaduse-eelnõu parlamendis algatada, ehk lepib sellega ka praegune võimukoalitsioon.

 

 7.

Hr. Savisaar

Nii kui algab valimiskampaania, lubatakse teha jalakäijate rada ümber Harku järve. Ma saan aru, et raha pole. Kuid remontida seda, mis veel säilinud ikka saaks. Ja veel - on juba kohti, kus majad tõkestavad järvele pääsu. Anatoli Stetsjuk

 

Selle teemaga on tegeldud, kuid probleem on selles, et osaliselt on Harku järveäärne ala eraomanduses ning problemaatiline on nende kruntide läbimine. Harku vallavalitsusega on kokkulepitud koostöö terviseraja planeerimisel.

 

 8.

Tallinna Päeva puhul soovin linnavalitsusele, volikogule ja linnapeale hr. Edgar Savisaarele kavandatu edukat teostamist ja pikaajalist linna juhtimist. Vello Vahemets, töömees

 

Suured tänud. Soovin kõigile tallinlastele ja meie külalistele ilusat Tallinna Päeva. Osalege kindlasti Raekoja platsil ja teistel linnas toimuvatel üritustel. Kavaga saab tutvuda siin: http://kuhuminna.tallinn.ee/oevent.php?new_etype=location&oevent_id=35101

 

 9.

Mis saab Kopli Sepa tn kvartalist (nn. Kopli liinid)?

Kas selles rajoonis elavatel ja üürilepingu alusel korterit kasutavatele inimestele leitakse võimalus uue elamispinna erastamiseks(väljaostuks erastamishinnaga)Tegu on sisuliselt sundüürnikega.

Repliigina mainiksin, et vaatamata minu kuulumisele konkureerivasse erakonda pean igati tänuväärseks ja toetamist väärivaks Keskerakonna tegevust sundüürnikele korterite müümisel erastamishinnaga. Andres Trei

 

Linnal on eesmärgiks korda teha väga kehvas seisus ja osaliselt tühjadest majadest koosnev Kopli liinide kvartal. See on ligi 20 hektari suurune ala, kus lisaks paljude vanade majade taastamisele, plaanime ehitada ka ridamisi uusi maju ning muuta Sepa tänava kvartal esinduslikuks elurajooniks. Selleks tahame võimalikult kiiresti välja kuulutada uue konkursi,  mis idee järgi võiks toimuda juba käesoleval suvel.

Linnavalitsus on jätkanud Kopli liinide eluohtlike majade lammutamist vältimaks edaspidiseid põlenguid. Lammutatud majade elanikele on linn püüdnud organiseerida asenduspinnad.

Tore, et te hindate Keskerakonna tegevust sundüürnike probleemide lahendamisel. Tänan.

 

 10.

Tere! Esimene küsimus: Millal valmib kõnnitee Tedre tänavale Kotka ja Nõmme tee vahelisele osale? Kuna see on koolitee paljudele Kristiine Gümnaasiumi õpilastele ja on tiheda liiklusega 2-suunaline tänav, siis oleks hädasti vaja kasvõi ühele poole tänavat ka kõnniteed.

Teine küsimus: Kas Seoses Loopealse elamukvartali valmimisega tiheneb ka bussiliiklus nimetatud rajoonis. Praegu on käigusolev buss nr. 60 alati täis ja kui lisanduvad veel tuhanded inimesed, muutub asi päris hulluks. Sirje Kiel, pensionär

 

1) Küsisin Kommunaalametist järele, linna tellimusel teostatakse käesoleval aastal Tedre tänaval kapitaalremonttööd Nõmme tee ja  Sõpruse pst vahelisel lõigul ning Tedre tn lõigus Mooni tn -Tedre 87. Kapitaalremonttööde käigus ehitatakse nimetatud teelõikudes välja ka kõnniteed.

Küsimuses mainitud Tedre tn (Kotka tn - Nõmme tee) kapitaalremondi teostamiseks ja kõnnitee rajamiseks on käesoleval aastal kavas tellida projektdokumentatsioon. Ehitustööd oleme kavandanud 2009. aastal.

 

2) Ühenduse kesklinnaga tagavad Loopealse piirkonna inimestele Liikuri ja Vana-Kuuli tänavate poolt bussiliinid nr 19, 44 ja 51 ning Narva maantee kaudu liinid nr  29, 60 ja 63. Nende liinide veovõime tundub käesoleval ajal olevat piisav teenindamise tagamiseks. Jälgime piirkonna arengut ja kui ressursse jätkub ning vajadus on olemas, siis tõstame liinide veovõimet.

 

 11.

Hr. linnapea! Seoses keerulise maj.olukorraga tunnen muret, kas ikka jätkub Tallinna koolide remont, renoveerimine? Liivalaia Gümnaasium on üpriski armetus olukorras ja lubatud seda kooli remontida, mida pole tehtud juba 40 aastat, on korduvalt.

Parimate tervitustega, Railo Paun, pedagoog

 

Hoolimata keerukast majanduslikust olukorrast ja Ansipi valitsuse püüdlustest meile kaikaid kodaratesse toppida, jätkub Tallinna koolide renoveerimine. Liivalaia Gümnaasiumi on kavas põhjalikult renoveerida PPP (koostöö erasektoriga) projektide II etapi raames lähiaastatel. Tuletan meelde, et veel mõni aasta tagasi suutis Tallinna linn aastaga renoveerida ühe või paremal juhul kaks kooli. Nüüd räägime hoopis suurematest mahtudest. Selleks, et protsessi oluliselt kiirendada, oleme teinud tihedalt koostööd erasektoriga. Olukorra teeb keerulisemaks ka kohalike omavalitsuste alarahastamine ning uute kohustuste andmine riigi poolt, kuid sellest hoolimata kavatseb Tallinn kõik oma koolihooned mõne aastaga korda teha.

 

 12.

1) Kas selle asemel, et tänavatel tolmu-pori veega kasta ei oleks targem seda ära koristada?

2) Millal hakkab Tallinn koristama kõrvaltänavaid? Näiteks Randla tn 3 maja eest ei ole tänavat koristatud ligi kolm aastat (olen elanud seal 2 a ja 8 k). Äärekivi ääres mitme cm paksune kuivanud porikoorik. Kui küsida linnaametnike käest, miks ei koristata, siis vastatakse, et nad annavad selle informatsiooni kommunaalametile edasi, aga mingit positiivset muutust ei ole toimunud. Tiit Kägu

 

1) Mina igatahes tean, kuidas kevadised koristustööd tänavatel toimuvad ja püüan selgitada ka teile: esmalt puhastatakse harjastraktoritega sõidutee äärekivid, plaadid ja ohutussaared, seejärel eemaldatakse trossharju kasutades rentslist paakunud mustus, mille koguvad kokku eelniisutussüsteemidega töötavad vaakumimurid. Tänavale lõppviimistluse andmiseks pestakse tänav kogu laiuses, misjärel korjatakse uuesti kogunenud tolm kokku vaakumimuritega. Suveperioodil jätkatakse tänavate puhastamist vaheldumisi pesemise ja tolmu kogumisel vaakumimuritega.

 

2) Randla tänaval kohta kinnitab kommunaalamet, et kevadkoristus toimus seal 18-ndal nädalal. Randla tänav on kõrvaltänav, mis tähendab, et seda puhastatakse suvel üks kord kuus.

Kommunaalameti spetsialistide poolt Randla tänava kontrollimisel kuivanud pori ei fikseeritud, tänava rentslis oli pisut õietolmu ja mõned suitsukonid.

Kuna ma sain selle küsimuse juba teisipäeva hommikul, siis palusin kommunaalameti spetsialiste saada härra Tiit Käguga ühendust e-kirja vahendusel, et kokku leppida kohapeal probleemide ühiselt ülevaatamises. Paraku, nagu kinnitavad kommunaalameti mehed, saadetud e-kirjadele ei vastatud.

 

 13.

Laagna teel, kaupluse Maxima juures asub foorita ülekäik. Autojuhid  jätavad sageli suured veomasinad nii, et nad varjavad jalakäiatele vaate, mis on eriti ohtlik lastele. Kas on kavas paigaldada foor Kärberi ja Ümera tn. vahelisel lõigul? Svetlana Lekk, majaperenaine

 

Laagna tee pikenduse ehitamise esialgse projekti kohaselt oli sellesse kohta projekteeritud jalakäijate sild üle Laagna tee. Arvan ka praegu, et arvestades Laagna tee liiklusintensiivsust, ei oleks fooriobjekti rajamine otstarbeks, vaid tuleks välja ehitada jalakäijate sild.

Püüame seda lähiaastatel ka teha.

 

 14.

Millal saab alkoholi osta ka peale 8 õhtul ja millal tehakse Tallinna metroo? Aleks Parm, äriteenija

 

Metroo tuleb Tallinnasse iga aasta 1. aprillil :-) Aga kui tõsiselt rääkida, siis metroo rajamist pole hetkel linnavalitsuses arutatud, küll oleme esitanud taotlused Euroopa Liidu kaasrahastamise saamiseks, et arendada välja Tallinna Trammi kaasajastatud projekt, eeskätt algul Lasnamäe suunal, aga edaspidi ka Lennujaama ja Mustamäe poole. Võimalik, et metrooks saab nimetada ka Tallinna ja Helsingi vahele kavandatavat merealust tunnelit, mille otstarbekust ja tasuvust me praegu koos Helsingi kolleegidega oleme asunud uurima. Nii, et polnudki naljaküsimus!

Linnavalitsus ei ole arutanud ajalise alkoholimüügi piirangu kaotamist. Millal, või kas üldse piirangud kaotatakse, ei oska hetkel öelda, eks aeg näitab. Keskerakonna seisukoht ühtib enamuse tallinlaste seisukohaga, et antud müügipiirang on vajalik ja see on elanikkonna huvides. Soovitan teil peale kella 20 osta Värska vett või Saku Vishyt, see on tervisele hea ja hoiab ka meeleolu üleval, kui mõõdukalt tarbida.

 

 15.

Priisle kaupluse juures on ehitusplats. Küsimus: mida te kavatsete sellega teha? Seal joovad noored iga päev, politsei ei tee väljagi. Kas te lammutate selle ehitusplatsi?

Teine küsimus: Ehitusplatsi kõrval kogu aeg seisab furgoon pealkirjaga "AIDS INFO". Kas ei saaks seda furgooni teise kohta nihutada, sest furgooni pärast on sinna veel rohkem narkomaane siginenud. Ruslan Guseinov

 

Kinnistul Linnamäe tee 28 asuvad endise poolelioleva ehitatava polikliiniku varemed. Kinnistu omanikuks on V.A.O Grupp OÜ. Kinnistu omaniku poolt on algatatud detailplaneering olemasolevale maa-alale. Detailplaneeringu kehtestamiseni ei planeeri kinnistu omanik olemasolevaid varemeid lammutada. Linnaosa valitsuse poolt on tehtud kinnistu omanikule ettekirjutus, et piirataks ja tõkestataks võõraste sissepääsu pooleliolevale ehitusele. Kui sellest ei aita, siis palun Lasnamäe linnaosa vanemat Kalle Klandorfi kasutada karmimat kätt.

 

* Küsimus furgoonautost, mis on seotud aidsi vastase võitlusega, jäi mulle arusaamatuks. Püüan koos abilinnapea Merike Martinsoniga asja uurida.

 

 16.

Kuuldavasti on Tallinn tänavuseks eelarveaastaks eraldanud vähem raha teede tänavate remondiks kui eelmistel aastatel. Praeguses majanduslikus olukorras pole ilmselt loota, et eelarve kasvaks. Kas tõesti jääb realiseerimata ka Ülemiste ristmiku ümberehitus, millest on palju räägitud ja mida ootavad mitte ainult tallinlased? Peeter Jäämägi

 

Ärge uskuge seda inimest, kes väidab, et Tallinnas vähenevad rahad teede ja tänavate remondiks. Näiteks sisekvartaalsete teede ja tänavate remontimiseks suurenesid rahaeraldised sel aastal tervenisti seitse korda! Paljud väikesed tänavad, mis viivad otse inimeste kodudeni, saavad lõpuks korda.

Vabariigi Valitsus on lülitanud Ülemiste liiklussõlme ajavahemikul 2007-2013 Euroopa Liidu fondide kaudu rahastatavate objektide nimekirja. Kahjuks see ei tähenda, et valitsus ka omalt poolt sellele objektile raha paneks. Maksma peavad Euroopa Liit ja Tallinna linn, Vabariigi Valitsus toetab vaid moraalselt.

Käesolevaks ajaks on linna tellimusel valminud Ülemiste liiklussõlme eelprojekt, mis kiideti heaks 14.05.2008 Tallinna Linnavalitsuse istungil ning juba lähiajal on kavas välja kuulutada riigihange tehnilise projekti koostamiseks. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistöödega on kavas alustada 2009. a. lõpus ning liiklussõlm peab valmima aastal 2012.

Kindlasti saab olema probleemiks Ülemiste ristmiku väljaehitamisel eraomandis oleva maa sundvõõrandamine. Eilsel linnavalitsuse istungil me võtsime vastu otsuse viie äriühingutele kuuluva kinnistu sundvõõrandamise kohta. Põhjendamatult kõrge hinna maksmine oleks vastutustundetu maksumaksja raha raiskamine.

 

 17.

Sain postkasti lendlehe, kus IRL ütles, et on kodude maamaksuga maksustamise vastu. Kas teie saite ka selle lendlehe ja mida te sellest arvate? Ivar Kadarbik, ehitaja

 

Kahjuks või õnneks pole nimetatud lendleht minuni jõudnud. Kellele meeldiks makse maksta? Ometi pean ka mina kodanikuna leppima seadusest tulenevate maksutõusudega nii bensiini, elektri, kütte, toidukaupade ja paljude muude asjade eest tasumisel. Nende maksude laekumise puhul ei saa konkreetselt öelda, milleks neid täpselt kogutakse. Maamaks on ainus, mis laekub tervikuna kohalikule omavalitsusele ja Tallinn on selgelt otsustanud, et selle arvelt ehitatakse välja kogu linna kanalisatsioon. Oleme juba alustanud töödega Nõmmel, Kristiines ja Haaberstis, kanalisatsioonitöödega tahame lõpetada 2011. aastaks. Mis puutub kodude maksustamisse, siis sellest loobumist saab otsustada üksnes riik ja taolisel puhul tuleb omavalitsuste rahastamist mingite muude kanalite kaudu suurendada. Loodan, et IRL Toompeal oma ettepaneku ka ellu viib.

 

 18.

Nüüd on aasta Tallinnas kehtinud alkoholi müügipiirangud, Päevalehe väitel pole miski muutunud. Kas te olete selle väitega nõus? Lea Tuul

 

Ei ole nõus. Tallinnas kehtestatud piirangud täidavad kindlasti eesmärki, kui 2004. aasta suvel oli Tallinnas 556 alkohoolse joogiga kauplevat kauplust, siis tänaseks on alkoholikaupluste arv Tallinnas vähenenud 456-le. Alkoholi kättesaadavuse vähendamine vähendab ka alkoholi tarbimist. Faktum& Ariko poolt  eelmise aasta lõpus läbi viidud uuringu järgi selgus, et pealinnas ostetakse öösel alkoholi vähem kui mujal Eestis.

Eile Eesti Konjunktuuriinstituudi esitletud uuringu järgi pooldab 71 protsenti Eesti elanikest öise alkoholimüügi keelamist. Eelmise aasta seisuga soovis rangeid piiranguid 48 protsenti elanikest, väheste piirangute poolt oli 39 protsenti ning piiranguteta alkoholimüüki pooldas vaid kolm protsenti vastanuist. Nii, et inimestele hakkab kohale jõudma ilma piiranguteta alkoholimüügi kahjulikkus.

Eestis tarbitakse 12 liitrit absoluutset alkoholi elaniku kohta aastas, mis on ühe normaalselt arenenud riigi kohta ikka üleliia palju. Keskerakond on võtnud eesmärgiks vähendada alkoholitarbimist kogu riigis, meile läheb korda inimeste tervis ja rahva püsimajäämine. Seepärast oleme teinud Riigikogus mitmeid seaduseelnõusid ja muudatusettepanekuid, mis piiraksid alkoholi müümist, reklaamimist ja liiga kerget kättesaadavust noortele.  Tallinnas, kus keskerakond on võimul, on mitmedki piirangud ellu viidud ja meie eeskujul on neid hakanud kehtestama ka teised omavalitsused üle Eesti. Alkoholism ei ole mitte ainult individuaalne, vaid suures osas ka sotsiaalne probleem, see mõjub rängalt nii inimese tervisele kui kogu ühiskonnale. Seepärast ei ole ükski ettevõtmine, mis selle vastu võidelda aitab, asjatu tegevus. Mulle meenub, et kui eelmise aasta sügisel andis Põhja politseiprefekt Raivo Küüt linnajuhtidele ülevaate politseistatistikast, siis oli üks ilmekamaid numbrid see, et pärast alkoholimüügipiirangute kehtestamist vähenes tuntavalt perevägivalla juhtumite arv.

 

 19.

Mitmes kord on sel aastal Tallinna Päev? Miks Ansip teid ei austa ja ei võta osa Tallinna Päevast? Meeli Kadakas

 

Sel aastal toimub Tallinna Päev juba seitsmendat korda. Tõsi on, et Tallinna Päeva alustati algselt hommikuse peaministri ja Tallinna linnapea kohtumisega Lühikese jala väravas, sümboliseerimaks kunagist all- ja ülalinna vahelist head läbisaamist. Mina olen erinevatel aastatel kohtunud Lühikese Jala väravas nii Siim Kallase kui ka Juhan Partsiga ning mõlemad pooled olid rahul. Kahjuks on härra Ansip peaministriks olles seda tava eiranud. Ei usu, et peaminister nõnda oma suhtumist minusse väljendab, jättis ta sellele üritusele ju tulemata ka Tõnis Paltsu ametiajal. Pigem võib sellest ehk välja lugeda Andrus Ansipi kui tartlase suhtumist Tallinna kodanikesse. Väiklane ja mitte tark suhtumine, muud ei ütle midagi. Tallinlased on sellest üle. Kui mina olen järgmisel korral Eesti peaminister, siis lähen ma küll Tartu linnapeale külla ega pea ennast temast kõrgemaks.

 

 20.

Tallinna Teataja ütleb, et maamaksu tõus sunnib elanikke kodudest lahkuma. Kas te teate mõnda elanikku, kes on pidanud kodu maha jätma? Eha Moll, õpetaja

 

Mina ei tea, et keegi oleks Tallinnast maamaksu tõttu ära kolinud. Ühest vähestest Eesti linnadest on Tallinna iive juba neljandat aastat positiivne. On selge, et pealinnas oma kodu müües, saab sama raha eest mujal Eestis kindlasti soodsama eluaseme. Samas teate ju ilmselt ka teie, miks inimesed just Tallinnas elamist eelistavad. Siinne infrastruktuur ja linna poolt pakutavad võimalused ei maksa vähe,  riigi maksude arvelt rahastatakse Tallinnas väga üksikuid projekte, nii tulebki selleks linnakodanikel endil panustada.

Eilses Äripäevas tõi üks ettevõtja (Lauri Kallaste Merge OÜ arendus-turundusjuht) välja ilmekad faktid: „Maamaksu peab käsitlema teiste maksude ja majandusprotsesside ning kujunenud hinnatasemete ühe komponendina. Lähtuda tuleb majandusloogikast, mitte mõne erakonna huvidest.  Üle 80% kinnistutest (nii maksumuse kui ka mahu järgi) on alla 20% isikute, sh suures osas välismaalaste valduses. Neist liiga suur osa on sihipärasest kasutusest väljas - need on surnud pinnad, kasutamata, väär- või alakasutatud kinnistud: majad, krundid, maa. Just taolise kinnisvara omanikud muretsevad, et nende investeering ei odavneks. Maamaks on pikaajalises perspektiivis majandust tasakaalustav, elamispinda ja eluruumi käibesse ning eesti rahva kasutusse suunav maks - seega meie kõigi huvides. Vaatame kas või Eesti mõisate ja metsamaade saatust. Kinnistu ei ole kullakang, mida seisma panna, et see saaks paremaid aegu oodata."

 

 21.

Kas te töötate samuti A Le Coqi kasuks nagu Ansip? Äripäev kirjutas, et seoses Tallinna alkopiirangutega on Saku käive oluliselt vähenenud. Kaupo Paal

 

Ma ei tea kas praegune valitsuspoliitika soosib rohkem A le Coqi kui teisi, usun, et nii nagu Tallinna linna piirangud kehtivad kõigile ühtemoodi, nii ka valitsuse soosiv suhtumine alkoholi müüki annab kõigile võrdsed võimalused alkoholi pruukijate arvel rikastuda. Kui eetiliseks alkoholi reklaamimist ja selle piiramatut ostuvõimalust keegi peab, on kindlasti eraldi teema.

 

 22.

Küsimus selline, et kas on kunagi lootust, et paigaldataks valgusfoor Mähel Ecolandi hotelli juures olevale ristmikule? Liiklus on seal väga suur, eriti tipptundidel, seda teed kasutavad ka Viimsi elanikud Muuga, Lasnamäe poole liikumiseks. Kuna sellel ristmikul tuleb arvestada parema käe reegliga, siis tundub, et paljud autojuhid pole sellest midagi kuulnud. Samuti on seal bussipeatused ja lastel on ristmiku ületamine päris keeruline. Loodan, et see olukord laheneb. Eve Jürlau, projektijuht

 

Tallinnas on fooride arengukavas ehitusjärjekorda ootamas üle 50 fooriobjekti. Tingituna sõidukite arvu igaaastasest kasvust ja rahaliste vahendite nappusest suureneb ehitamata vajalike fooriobjektide arv pidevalt. Mähel Ecolandi juures olevale ristmikule fooriobjekti rajamiseks tuleks fooride ehitamiseks kaasata ka Viimsi vald.

Muide, sellel ristmikul ei kehti nn. parema käe reegel, sest ristmiku ületamise järjekord on määratud eesõigusmärkidega.

 

 23.

Miks Tallinna linnaleht ei ole avaldanud Tiit Vähi väga huvitavat intervjuud Eesti majandusprobleemidest? Karin Rai

 

Linnalehe kohta ei oska ma midagi öelda, seda annab välja Eesti Päevaleht. Küllap te mõtlete siiski ajalehte Pealinn, mis kuulub küll linnale, aga mille sisu otsustab toimetus. Usun, et peate silmas Eesti Ekspressi ajakirjaniku Toivo Tänavsuu intervjuud, mis ilmus tema ajaveebis ja mingil põhjusel Eesti Ekspressi paberkandjale ei jõudnud. Kahtlemata on tegemist huvitava mõttevahetusega, mistõttu avaldas selle aga eilne Kesknädal. Olen varemgi öelnud, mida rohkem tuleb reformierakondlikku tsensuuri suurtesse lehtedesse, seda vabamad on linnalehed ja ka mõned kaugemale nägevad parteilehed. Lõppkokkuvõttes nad hakkavadki üksteist tasakaalustama, millest lugeja ainult võidab.

 

 24.

Lp.hr.Linnapea

Olen endine sundüürnik (kuigi pean ennast sundüürnikuks edasi mitmel põhjusel, mis oma küsimuses ära toon) ja 4 aastat tagasi saime linnalt korteri, mille ka kaks aastat tagasi anti võimalusel välja osta. Oleme muidugi tänulikud, kuid... Elasime 40 aastat aadressil Kevade 9 krt.2, üldpinnaga 134,4 m2. Vastu saime korteri 69,4 m2. Tegime mitmeid kordi avaldusi Kesklinna Valitsusele taotlemaks kahte korterit, sest eelmisel ja ka praegusel pinnal on koos neli erinevat leib-ja põlvkonda. Millegipärast meile põhjendati, et see ei olevat võimalik??? Miks???? Vastu andsime ju poole suurema pinna (või õigemini, pidime lahkuma endisest elukohast, kuna maja müüdi maha kinnisvarafirmale). Tänasest (s.o.12.mai 2008) Pealinna lehest loen, et Tallinn hakkab ehitama noortele peredele ja kultuuri- ning sots.töötajatele uusi eluasemeid. Seda on rõõm kuulda, et Teie härra Savisaar ka lihtinimeste peale mõtlete. Kuid,kas on võimalik ka mõnel teise sihtgruppi kuuluval või endisel sundüürnikul võimalus pretendeerida sellise korteri üürimisel linnalt? Pangalaene antakse küll praegu kergekäeliselt, kuid siiski jõudu jääb vajaka. Peale selle elab meiega samal pinnal minu õde koos oma 8-aastase puudega lapsega, kes hädasti vajaks omaette korterit normaalseks pereeluks ja arenguks. Teie vastust ja (ettepanekuid) ootama jäädes, lugupidamisega Mai Lill, klienditeenindaja

 

Teie kui sundüürniku pere probleemi lahendas linn elamispinna eraldamisega, samas võimaldades see ka erastamishinnaga välja osta. Linnas on probleemseid perekondi veel palju, kes oleksid õnnelikud saades isegi munitsipaal- või rendikorteri, kuna möödas on 13 aastase tähtajaga üürilepingud  ja perekonnad on reaalses väljatõstmisohus.

Seoses puudega lapsega Teie perekonnas, tuleks kaaluda sotsiaalkorteri eraldamist. Sotsiaalkortereid  antakse üürile eelkõige üksinda elavatele vanuritele, vanuritest paaridele, puudega isikutele, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kes vajavad kõrvalabi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada, vähekindlustatud lastega peredele, kes vajavad sotsiaalteenuseid.

 

 25.

Tallinn ilma skulptuurideta oleks igav linn. Et linn oleks veelgi atraktiivsem, kaunim ja turiste köitvam, kavandame aina uusi (Kalevipoeg, vabadussõja monument). Ükskõikseks jääb aga Tallinna linn ja härra linnapea, kui palutakse suure tööstusharu töötajatele püstitatud skulptuuri taastamiseks abi. Temaatiline skulptuur võeti Pärnu mnt. 139 maha ja on senini taastamata ja härra linnapeal kiri vastamata, mis laekus 13.03.08 Tallinna Linnakansaleisse. Kas valijate kirjadele linnapea enam ei vastagi? Evgeni Matsalu, MTÜ Kalev veteran, juhatuse liige

 

Aitäh Teile õige märkuse eest. Olen sama meelt, et skulptuurid ja purskkaevud ja muud kunstitaiesed muudavad linnailme ilusamaks ja huvitavamaks.

Nagu ma aru saan on tegu endise Kalevi kommivabriku alal olnud šokolaadi kujulise skulptuuriga, see ei kuulu linnale ning selle taastamisega peaks eelkõige tegelema eraettevõte Kalev. Tuletame neile seda meelde.

Teie kirja oleme kätte saanud, pöördusime samuti Kalevisse, aga nagu näha, mõtlevad nad pikalt. Kui saame asjades selgust, siis vastame teile kindlasti.

 

 26.

Kas Tallinna on oodata sel suvel extreemspordi parke? Ahto Liinsoo, õpilane

 

Uusi nö skateparke sel aastal plaanis avada ei ole, küll aga korrastame praegu olemasolevad pargid, mis on mõned juba üsna kulunud. Sel aastal rajame aga uued suured laste mängulinnakud Põhja Tallinnasse Stroomi randa, Lasnamäele (Vormsi ja Narva mnt haljasalale), Kristiines Löwenruh parki, Õismäe tiigi äärde. Nelja väljaku peale kokku 15 miljonit krooni.

 

 27.

Kas Tallinna kõnniteed on jalakäijate või autode jaoks? Kas Kadrioru park on muutumas (tegelikult juba muutunud) autoparklaks? Eneli Sank

 

Kadrioru see piirkond (Roheline Aas ja Poska tn) on Tallinna linna tasulise parkimisala piiriks ja seetõttu kasutavad paljud sõidukijuhid seal tasuta parkimise võimalust. Käesoleva aasta nelja kuuga on teisaldatud Kadrioru pargi piirkonnast 32 sõidukit ja kodanike väljakutsetele on reageeritud. Telefon, millele kodanikud saavad ööpäevaringselt valesti parkinud sõidukitest teatada on 53490188 või tööpäeviti 08.00-17.00 tel. 6404995.

 

 28.

Tahaksin teada,et kui linnavalitsusse võetakse tööle uusi inimesi kas tehakse ka mingi taustauuring kellega tegu või on see puht onupojapoliitika? Kui tehakse, siis kuidas on võimalik, et linnaplaneerimise ametis maksumaksja raha eest töötab säärane kelm nagu XXXX XXXX, kes on kinnisvaramaastikul petnud hea hulga inimesi ja jätnud oma tegevusega mitmed noored pered suurtesse rahalistesse raskustesse! Soovin, et keegi linnavalitsuses ikka lauslollustel silma peal hoiaks ja valijate üle ei irvitataks! Tänan! Justus Pustusmaa

 

Uute inimeste tööle võtmisel ei saa tööandja teha taustauuringut nt internetis (palju kontrollimatut ja vahel ka pahatahtlikku infot, mis ei vasta sageli tõele), küll aga küsitakse tavaliselt inimese käest paari soovitaja kontakte, kellega ühendust võtta.

Teie poolt nimetatud isik (delikaatsete isikuandmete tõttu me nime siin ei avalda, küsija teab, kellest on jutt) töötas Linnaplaneerimise ametis alates 9. oktoobrist 2007 kuni 5. märtsini 2008. Enam ta meil ei tööta.

 

 29.

Urmas Paet pahandab Reformierakonna ajalehes, et Nõmme veevärgi ja kanalisatsiooni rajamise tähtajad on ammu umbes ja linnavalitsus peaks selle pärast nõmmekatelt vabandust paluma. Kuidas te sellesse suhtute? Kristjan Leesalu

 

Muidugi võinuks Nõmme kanalisatsioon juba ammu igal krundil olemas olla, samas ma ei mõista, miks mina või praegune Nõmme linnaosavanem peaks vabandust paluma selle eest, mis Urmas Paet Tallinna linnavalitsuses töötades jättis omal ajal tegemata. Kindlasti oleks ka linna kanaliseerimise olukord parem kui nendesse oleks investeeritud piisavalt vähemalt sajandivahetusest alates. Praegune linnavalitsus on võtnud selge eesmärgi mitte üksnes plaanida, vaid plaanitav ka ellu viia. Ehk see ärritabki endist Nõmme linnaosavanemat.

 

 30.

Riik rajab praegu Vabadussõja võidusammast. Lugesin ajalehest, et sealt nõlvalt tulid välja mingid iidsed ja erakordsed müürijupid, mille olemasolu muinsuskaitsjad ette ennustada ei osanud. Suvel hakkab vist ka linn Vabaduse väljakul midagi kaevama ja seda uuendama, kas on arvata, et ka sealt tulevad müürid välja ja asi jääb pikaks ajaks venima? Kas oskate öelda, kui kunagi rajati Stockmanni kõrvale seda maa-alust parklat ja seal konserveeriti mingid Jaani Seegi vms müürid ja tehti nad linlastele avatuks, et kui palju neid üldse vaatamas käiakse? Kas kõik see tasub üldse vaeva? Saan aru, et Tallinn on iidne linn, aga järsku me pidurdame nende arhailiste asjade kaitsmisega liigselt arengut? Merike Aus

 

Minul on sama mure. Kui ehitasime Tartu maantee läbimurret, nõuti meilt kallihinnalise ekspositsiooni rajamist Jaani Seegi varemete säilitamiseks. Ekspositsioon avati 2004. aasta mais. Jaani Seegi külastatavus on järgmine: 2004. aastal 1179 inimest; 2005. aastal 560 inimest; 2006. aastal 261 inimest ning 2007. aastal 494 inimest. Need on kõnekad arvud, mis räägivad iseenda eest.

 

 31.

Kas Tallinn teeb riigi eeskujul negatiivse lisaeelarve? Tanja Kukkur

 

Lisaeelarve küll, aga mitte negatiivse. Lisaeelarve tuleb hoopis positiivne, kavandame ka kulutuste ümberpaigutamist ja tulude täpsustamist. Suurendame maksutulusid, finantstulusid ja dividenditulusid. Kulutusi suurendame samuti - Vabaduse väljaku renoveerimiseks, õpetajate palkadeks, ühistranspordile jne. Vähendame tulusid vara müügi osas, sest me ei kavatse praegu, kui kinnisvaraturg on madalseisus, hakata midagi poole hinnaga müüma.

 

 32.

Elan küll kesklinnas, aga mulle meeldib väga käia Pirital merd nautimas. On rõõm, et Pirita tee on saanud uue katte ja ei mõista nende nurinat, kes ei ole rahul Tallinna tänavatega. Jätkugu linnal ikka jõudu ka uusi teid remontida! Malle Kask

 

Tore, et keegi ka midagi positiivset märkab. Tänan Teid!

 

 33.

Kas teie arvates on eetiline kui üks varasem peaminister soovitab praegusel tagasi astuda? Rene Peterson

 

Tean Tiit Vähi kui pragmaatilist ja hea analüüsivõimega majandusinimest, küllap ta tunnetab olukorda, milles suurettevõtjate esindajana peab vajalikuks öelda küllalt karme hinnanguid peaministri kohta. Mis puutub peaministri tagasiastumisse, siis selles pole demokraatliku riigi jaoks midagi erakorralist. Kõik me astume kord tagasi. Olen seda ka ise teinud.

 

 34.

Kumma poolt olete, kas Tartu Rocki või Tallinna Kalevi? Tiina Küla

 

Tallinna Kalev on minu jaoks sel aastal suur pettumus. Minu sümpaatia kuulub hoopis Tallinna Selveri võrkpallimängijatele, nad on kiidusõnad igati ära teeninud.

Üldiselt hoian pöialt kõigile Eesti tublidele sportlastele.

 

 35.

Juba ammu häirib, et Tallinna linnal ei ole korralikku esindushoonet, kuhu ka külastajate autod mahuksid, lisaks on linna ametid üle linna laiali. Kas on ikka lootust uuele, kaasaegsele Tallinna väärilisele linnavalitsuse hoonele? Ja kuhu ta lõpuks tuleb? Mati Kallas

 

Mõistagi pole uus linnavalitsuse hoone tingitud ainult ametnikele paremate töötingimuste loomise vajadusest, eeskätt ongi uut hoonet vaja inimeste paremaks teenindamiseks. Oleme otsustanud sarnaselt Vilniuse ja Riiaga, kus juba paar aastat on linnavalitsustel uued majad, ehitada Tallinna administratsiooni hoone Linnahalli lähedale, kuhu võiks kujuneda uus kesklinna tõmbekeskus. Linna haldushoone rajamine on projekti „Tallinna avamine merele" üheks osaks. Sinna tulevad ka Kultuurikatel, Raepark, kalaturg ja teised merelinnale iseloomulikud rajatised.

 

 36.

Kahtlaselt vaikseks on jäänud Tallinna televisiooni projektiga, kas te olete selle plaani maha matnud? Priit Talve

 

Tallinna Tele matuseid pole olnud. Aga sünnipäev on ka veel pidamata. Vastavalt linnavolikogu otsusele arutab moodustatud töögrupp Tallinna oma telekanali loomist. Raske öelda kindlat päeva, aga usun, et kunagi saab Tallinn oma televisiooni niikuinii.

 

 37.

Linnas on palju  ilusaid lilleampleid ja purskkaevusid, eelmisel aastal oli Viru ringil  ilus lilleampel, miks teda seal praegu ei ole? Jekaterina Ivanova

 

Hea tähelepanek. Ka mulle meeldis see lillekompositsioon väga. Sel aastal paigaldatakse see Prantsusmaalt toodud lillepuu aga Õismäele, Nurmenuku poe juures olevale liiklusringile. Viru ringile rajatakse mai lõpuks uus 285 m2 suurune lillepeenar, kuhu istutatakse 14250 suvelille. Järgmiseks aastaks planeeritakse Viru ringile uut lillekujunduslahendust, mille leidmiseks kuulutatakse  välja ideekonkurss.

 

 38.

Viimases telesaates osales linnapea koos Vanilla Ninja tüdrukutega prügikoristusaktsioonis, kas midagi sellist on veel tulemas? Kati Murakas

 

Minu sümpaatia Vanilla Ninja tüdrukute suhtes ei kustu loodetavasti kunagi. Nii, et küllap tuleb meie kohtumisi ka tulevikus.

 

 39.

Käies õhtuti vanalinnas, kuulen seal ainult võõrkeelt, kas teile see meeldib? Marika Gross

 

Minul isiklikult pole midagi turistide ja eelkõige heade külaliste vastu. Oleme paari aasta pärast Euroopa Kultuuripealinn ja kultuursed inimesed ei tekita probleeme kellegi keelekasutusest, nahavärvist ega päritolust. Küll aga tahaksin, et me ise oma keelt ei unustaks ega risustaks. Selle nimel tahan, et Tallinna Päeval kõlaksid ikka eelkõige eesti keelsed lood ja laulud. Ja muidugi soovin, et meie linlased tuleksid ka ise rohkem oma koduhoovist või töökohast välja ning naudiksid Tallinna ilu ja kultuuriväärtusi.

 

 40.

Tallinn on tuntud merelinn, aga kahjuks saab jahiga Tallinnasse sõita üksnes Piritalt. Kas ei peaks laiendama jahisadamate ehitamist? Martin Mesilane

 

Merelinn Tallinna rannajoone pikkuseks on üle 46 kilomeetri. Väikelaevade (purjekad, kaatrid, mootorpaadid jne) sildumiseks rajati Pirita jõe suudme vasakul kaldal aastakümneid tagasi kaks sadamat -  Kalevi Jahtklubi (täna 80 kaikohta) ja Tallinna Olümpiaspordikeskus - TOP (290 kaikohta) - seega kokku 370 kaikohta. Võrdluseks: Helsingi linna rannajoonel on navigatsiooni kõrgperioodil (juuni, juuli ja august) üle kümne tuhande kaikoha, sellest üle seitsme tuhande kaikoha paiknevad munitsipaalomandis olevates väikelaevade sadamates. Tallinnas tegutsevad firmad, samuti üksikisikud, on järjest rohkem soetamas uusi väikelaevu. Samuti vajab täiendavaid kaikohti arenev mereturism. Võib öelda, et tänaseks on Tallinnas kujunenud terav vajadus nii väikelaevade lisasadamate rajamiseks, kui ka väikelaevade hoiustamiseks ja hooldamiseks maismaal navigatsioonivälisel perioodil. Tekkinud probleemi leevendavad linna rannaalale rajatavad uued  väikelaevade sadamad: Pirita jõe paremal kaldal väikelaevade ja lähilaevaliinide munitsipaalsadam, Kakumäe sadam, Merirahu sadam, Paljassaare sadam,  Lennusadama kaid,  Kalasadam, Tallinna Linnahalli läänebasseini kohandamine väikelaevade sadamaks. Kaalutakse ka Merivälja muuli kujundamist samaks otstarbeks. Samuti on Tallinna huvides rajada Aegna saarele väikelaevade külalissadam. Loetletud sadamate rajamise arengud on valdavalt algstaadiumis, läbimas detailplaneeringu koostamise etappe. Nimetatud sadamate valmides luuakse Tallinna rannaaladel ligi 1500 uut kaikohta.

 

 41.

Kas Tallinnal ja Peterburil ei võiks olla otse laevaühendust? Indrek Tamm

 

Tallinna ja Peterburi vahel mitte ainult võiks, vaid peaks olema otselaevaühendus eeskätt reisilaevadele. Tallinna linn, samuti linna territooriumil tegutsev ja AS Tallinna Sadama koosseisu kuuluv Vanasadam ning ka teised kommertssadamad on sellest huvitatud ja valmis. Tallink üritas paar aastat tagasi korraldada kahe linna vahel regulaarseid laevareise, kuid mitmel Tallinna linnast mitteolenevatel põhjustel on tänaseks reisilaevade ühendus katkenud. Küll aga on kõik eeldused, et sarnaselt Tallinn -Helsingi ja Tallinn - Stocholmi laevaliinidega korraldatakse lähitulevikus laevaühendus Tallinna ja Peterburi vahel.

 

 42.

Härra linnapea, on meeldiv, et teil on nüüd oma telesaade. Mulle tundub, et Kalev Spordil on vähe vaatajaid, kas ei oleks seda saadet korrata ETV kanalil? Endel Lillmaa

 

Hea ettepanek. Kahtlemata on Kalev Sport uus ja paljudele veel avastamata telekanal, millel on aga järjest rohkem vaatajaid. Mulle väideti, et viimast Tele-Tallinna saadet jälgis kokku 27 000 inimest ja seda pole sugugi mitte vähe. Kui Tallinna probleeme käsitleks rohkem ka Rahvusringhääling, teeks see mulle ainult rõõmu!

 

 43.

Kuidas on planeeritud ühistranspordi areng Tallinnas? Suured probleemid on turvalisuse ja puhtusega (st. mustusega). Millal paigutatakse ühistranspordi peatustesse prügikastid? Kaja Lugima

 

Ühistranspordi arengu planeerimise kohta leiab põhjaliku ülevaate Tallinna arengukavast, mis eilsel Linnavalitsuse istungil heaks kiideti ja volikogu poole teele läkitati, sellega saab tutvuda Tallinna kodule istungitesüsteemis.

Käesoleval aastal on Tallinna Kommunaalameti poolt läbiviidud riigihanke alusel paigaldatud Tallinna ühissõidukite peatustesse 331 uut prügikasti järgnevalt: Nõmme Linnaosas 34 tk, Kesklinnas 45 tk, Lasnamäel ja Pirital 64 tk, Põhja -Tallinnas 120 tk, Õismäel ja Mustamäel 68 tk. Lisaks paigaldab JCDecaux Eesti OÜ koos uute ühistranspordipeatuste ootekodadega 150 prügikasti. Tallinna linn on seadnud eesmärgiks, et 2008. aastal oleks kõigis ühistranspordipeatustes prügikast.

 

 44.

1) Kuidas tuua senisest tõhusamalt Tallinna kultuurilukku sellised nõukogudeaegsed rängad tabuteemad nagu (a) 1918-40 aegne eestlaste põhiline kultuuri- ning poliitikakeskus Süda-Tatari kvartalite piirkonnas ja (b) Tallinna Toomkool kui ka muinaseesti päritoluga baltisakslasi Euroopa tippteadusesse juhtinud hariduskolle?

2) Kas linn saaks meie fondi nende küsimustega tegelemisel toetada?

3) Kas Tallinnal oleks võimalik luua nii majanduslikke, teadusloolisi kui kultuuriloolisi andmepanku uuriv keskus, mis oleks võimeline eristama iseseisvumise ja jätkusuutlikkuse strateegiaid olmepoliitika taktikast? Maie Remmel, SA Karelli Fond direktor

 

Tallinna linn toetab väga erinevaid projekte. Kõik konkreetsed ettepanekud, kuidas enam väärtustada Tallinna kultuuriloos tähtsaid piirkondi ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi, on teretulnud. Tallinn peab tähtsaks oma rikast ajalugu ning selle uurimist ja eksponeerimist.

Tallinnal on hea koostöö ajaloolastega ja teadlastega läbi Tallinna Ülikooli ja paljude muuseumidega Tallinna linna kultuuriloo uurimisel, strateegiate koostamistel jt. küsimustes kuid antud kultuuriloolisi andmepanku uuriva keskuse loomist tasub tõsiselt kaaluda. Annan selle küsimuse edasi abilinnapea Kaia Jäppinenile.

 

 45.

"HOOVID KORDA " kampaania on mõeldud korteriühistutele aga miks pole arvestatud nende majadega Kalamajas, kus ei ole KÜ-d, näiteks meie majas Salme 47 ,kus oleme viie perega ,meil pole mõtekas teha KÜ-d ,kulud on liiga suured (raamatupidamine jne.).MIks ei saa eraisikud selle kampaaniaga liituda? Tänan! Anno Alamets

 

Linn toetab hoove korrastavaid korteriühistuid, taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. Korteriühistu kui juriidiline isik kinnitab toetuse vastuvõtmist ja garanteerib omaosaluse tasumise, objekti hooldamise ja kasutamise tähtajatult ning tagasimaksmise toetuse mittesihipärase kasutamise korral. Muudel majahaldamisvormidel (samuti eraisikutel) nimetatud õigused puuduvad. Juhul, kui te teete mõne ettepaneku ja leiate võimaluse kuidas garanteerida ülalnimetatud tingimuste täitmist ka eraisikute puhul, on linn valmis toetama projekti raames ka teisi majahaldamisvorme kui korteriühistud.

 

 46.

Tere. Olen Kristiine elanik, kus sellel suvel ehitatakse lõpuks välja kanalisatsioon. Küsin, et miks samaaegselt ei viida maa sisse elektri- ning sidetrasse? Kui uskuda Elioni ja EE-d siis pole keegi nendelt selliste tööde maksumust isegi uurinud. Arvestades ümbritsevat keskkonda on selge, et uutel ja renoveeritavatel elamutel pannakse nimetatud trassid maa sisse, mis tingib õige pea olukorra, kus pärast kanalisats. paigaldamist pandud uus ja hinnaline asfalt on kümnetest kohtadest läbi saetud. Seoses mainituga sooviks teada, millal on plaanis Kristiines nt. Käo tänaval elektri-ja sidekaablid maa sisse panna? Tänan vastuse eest. Marko Taevere

 

Nii AS Eesti Energia, AS Elion kui ka AS Tallinna Vesi on kõik eraõiguslikud ettevõtted. Kõik eelnimetatud ettevõtted lähtuvad oma võrkude laiendamise või rekonstrueerimistööde planeerimisel muuhulgas ka võrkude amortisatsioonist ning tehnilisest vajadusest. Tallinna Linnavalitsus informeerib eraõiguslikke ettevõtteid ning teeb ettepanekuid olemasolevate kommunikatsioonide ümberpaigutamiseks teede ja tänavate rekonstrueerimistööde teostamisel, kuid muudel juhtudel kommunikatsioonide ümbertõstmise kohustamiseks puudub linnavalitsusel õigus. Eelnimetatud põhjustel teeb Tallinna Linnavalitsus kõikide kommunikatsioonide valdajatega tihedat koostööd, et tagada jätkusuutlik ning parimaid tehnilisi lahendusi arvestav linna areng.

Kommunaalameti inseneriosakonna andmetel ehitatakse käesoleval aastal Käo tänaval reoveekanalisatsiooni alates majast nr 10 kuni Nõmme teeni. Sademetevee ärajuhtimiseks säilitatakse olemasolev kraavitus. Tänavalõigus Tedre tänav kuni Käo tn 10 kinnistu on veetorustik rajatud juba aastal 1980 ja reoveetorustik aastal 1966. Lähtuvalt eeltoodust, ei ole Käo tänava rekonstrueerimist koos maakaablite paigaldamisega lähiaastatel planeeritud.

 

 47.

Olen üliõpilane, õpin Tartus 1 nädal iga kuu, kas saaks teha bussipileti kuukaart 20-päevase. Nii kahju, et 1 nädal siin kaob, aga seal peab ostma 10- päevase pileti. Aitäh. Niina Plisko

 

Mõistan Teie muret. Kuid tänase päeva seisuga on Tallinna ühistranspordis kasutatavate piletite valik juba küllalt lai, nii üksikpiletite kui ka sõidukaartide (sh. esitajakaartide ja ID-piletite) osas, et see rahuldab piisavalt ühistranspordi kasutajate vajadusi. Hetkel ei näe vajadust turule tuua piletit, mida müüakse 20 päevaks. Teil on võimalus osta 2 10-päevast piletit kasutamaks ühistransporti 20 päeva jooksul ühes kuus.

 

   

Kallid pressikonverentsil osalejad!

Jõudsingi lõpule, kuigi mõningase hilinemisega. Eks see üks tormamine oli. Küsimusi palju, aega vastamiseks aga vähe. Mõnedele küsimustele vastamiseks sain abi linnavalitsuse ametitest, mõned vastused jäid paraku pealiskaudseks. Nüüd pean kiirustama, sest kell 16 algab Tallinna linnavolikogu istung, mida ka internetis üle kantakse ja kus mul on au vastata 13-le linnavoliniku arupärimisele. Põhiliselt on tegu reformistidega. Mida kehvemini läheb neil Toompeal, seda rohkem uudishimutsevad nad all-linnas.

Head Tallinna Päeva teile kõigile, naudime kevadet ja loodame, et ilm läheb jälle soojemaks. Pange ennast paksemalt riidesse ja kohtume Raekoja platsil!

Ikka teie linnapea, Edgar Savisaar

 

 

On-line pressikonverentside arhiiv

 

 

Viimati muudetud: 11.05.2009