Ametijuhendid

Ametijuhendiga määratakse kindlaks ametikoha eesmärk, alluvus ja asendamise kord, ametniku teenistuskohustused, vastutus ja õigused ning ametikohale esitatavad põhinõuded. Konkreetse ametniku ametijuhendi leidmiseks toimige järgnevalt:

valige Telefoniraamatust soovitud ametniku nimi ning klikake nime peal. Teile avanevatest ametniku andmetest leiate ametijuhendi MS Wordi formaadis.

Viimati muudetud: 30.04.2008