19.10.2007

Algas Nõmme linnaosa arengukava koostamine

Nõmme linnaosa arengukava koostamise I etapil koostab MTÜ Haldusjuhtimise Rakendusuuringute Keskus olemasoleva olukorra analüüsi. Selleks kulub umbes kuu aega (ca 12. novembrini). Analüüs on lähtematerjaliks teematoimkondade tööle. Pärast teematoimkondade tööd läheb arengukava avalikule väljapanekule, mis toimub arvatavasti detsembrikuus.


Arengukava koostamise käik on avalikustatud interneti kodulehel www.hrk.ee. Seal on olemas ka kontaktandmed, kuhu kõik saavad juba olemasoleva olukorra analüüsi etapis oma ettepanekuid esitada.