Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada Hankekuulutus
Hankekuulutuse avaldamise kuupäev 4. september 2007
Hankekuulutuse nimetus Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides
Hanke lühiiseloomustus  Riigihanke esemeks on teenuse tellimine Tallinna talvekampaania reklaami avaldamiseks Venemaa Interneti-portaalides. Teenuse lähteülesanne avaldatakse riigihanke kutse lisas 1.Pakkumuste esitamise tähtaeg:
21. september 2007 kell 11:00.Hankelepingu täitmise tähtaeg:
detsember 2007
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid Hanke maksumus, madalaim hind
Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev 04.09.2007
Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev 06.09.2007
Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed  1. Juriidilise isiku nimi
2. Registrikood
3. Kontaktisiku kontaktandmed
4. E-post, aadress või faks, kuhu Hankija riigihanke kutse saadab
Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada 

Irina Svidlov, Irina.Svidlov@tallinnlv.ee,
640 4385

Viimati muudetud: 17.01.2008