Ideekonkursi kutse - turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita

 

Ideekonkursi kutse avaldamise kuupäev riiklikus riigihangete registris

16. veebruar 2008

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev Tallinna linna veebilehel

18. veebruar 2008

Ideekonkursi nimetus

Ideekonkurss „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita" (viitenumber 104158)

Ideekonkursi lühiiseloomustus

 

Ideekonkursi eesmärgiks on saada sobiv ideekavand „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita", mis kirjeldab konkreetseid tegevusi Tallinna maine tõstmiseks turvalise ja tervisliku keskkonnaga linnana.

Ideekavandite hindamise kriteeriumid

1. Terviklikkus - 40 väärtuspunkti.
Terviklikkuse hindamisel lähtutakse kontseptsiooni selgusest, hankedokumentide punktis 1.5.2 toodud eesmärkide saavutatavusest ja tegevuste laiahaardelisusest.
2. Originaalsus - 30 väärtuspunkti.
Originaalsuse hindamisel lähtutakse ideekavandi omapärasusest ja innovaatilisusest.
3. Rakendatavus - 30 väärtuspunkti.
Rakendatavuse hindamisel lähtutakse ideekavandi realiseeritavusest mõistlike vahenditega.

Ideekonkursi hankedokumentidega tutvumine

Ideekonkursi hankedokumentidega saab tutvuda Tallinna Ettevõtlusametis, aadressil Vabaduse väljak 7, V korruse sekretariaadis ning klikates siia.

Ideekonkursi hankedokumentide väljastamine

Ideekonkursi hankedokumente väljastatakse paberkandjal allkirja vastu ajavahemikus alates ideekonkursi kutse avaldamisest riiklikus riigihangete registris kuni 14. märtsini 2008 tööpäevadel
kella 9:00-15:00
Tallinna Ettevõtlusametis, aadressil Vabaduse väljak 7, V korruse sekretariaadis.

Ideekavandite esitamise tähtaeg

17. märts 2008 kell 15:00

Ideekonkursi auhinnad

Hankija poolt väljamaksmisele kuuluv auhinnafond on 150 000 krooni, mis jaguneb järgmiselt:
I auhind 70 000 krooni
II auhind 50 000 krooni
III auhind 30 000 krooni

Viimati muudetud: 18.02.2008