Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2008

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

21. juuli 2008

Riigihanke nimetus

Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2008

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke esemeks on teenuse tellimine Tallinna talvekampaania reklaami avaldamiseks Venemaa Interneti-portaalides 2008. aastal ajavahemikus 13. oktoober kuni
9. november. Teenuse osutamise lähteülesanne on antud riigihanke kutse lisas 1.

Pakkumuste esitamise tähtaeg:

4. august 2008 kell 14:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg:

detsember 2008

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Hanke maksumus, madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

22. juuli 2008

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

28. juuli 2008

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

1. Juriidilise isiku nimi

2. Registrikood

3. Kontaktisiku kontaktandmed

4. E-post, aadress või faks, kuhu Hankija riigihanke kutse saadab

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Irina Svidlov, Irina.Svidlov@tallinnlv.ee

640 4385

Viimati muudetud: 21.07.2008