Ideekonkurss "Tallinna ettevõtluskeskkonna kujunduse visuaalne kontseptsioon" viite nr 109147

Ideekonkurss "Tallinna ettevõtluskeskkonna kujunduse visuaalne kontseptsioon" viite nr 109147 

Ideekonkursi tulemused

Vastavalt riigihangete seaduse § 43 lõikele 4 on pakkumus konfidentsiaalne ning selles sisalduvat teavet võib avalikustada üksnes riigihangete seaduses sätestatud juhtudel ja alustel. Tulenevalt eeltoodust ei kuulu ideekavandid avalikustamisele

Tallinna Ettevõtlusamet annab teada, et ideekonkursile „Tallinna ettevõtluskeskkonna turunduse visuaalne kontseptsioon" (viitenumber 109147) laekus kokku 9 (üheksa) ideekavandit märgusõnadega „Ristumiskoht", „Dünaamiline ruudustik", „Squall", „Teele", „Floora", „Fookus", „Härg", „Uks" ja „Ettevõtluspinnas".

Auhinnatud ideekavandite autorid tehakse teatavaks avalikul koosolekul 9 .jaanuaril 2009 kell 12.00 Tallinna Ettevõtlusameti nõupidamiste ruumis Vabaduse väljak 7, Tallinn, V korrus.

Ideekonkursi avamise protokoll (pdf)

Viimati muudetud: 15.01.2009