Tallinna Ettevõtlusametile kahe kontorimasina rentimine

 

RIIGIHANKE KUULUTUS

Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi hankija) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on kahe uue kontorimasina rentimine ilma kontorimasinate omandamise õiguseta.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

15.01.2009

Riigihanke nimetus

Tallinna Ettevõtlusametile kahe kontorimasina rentimine.

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Riigihanke eesmärgiks on Tallinna Ettevõtlusametile, aadressil Vabaduse väljak 7 Tallinn, kahe uue multifunktsionaalse kontorimasina rentimine ja nende hooldamine ilma kontorimasinate omandamise õiguseta. Lepingu perioodiks on 36 kuud.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

15.01.2009

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

21.01.2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Pakkuja täpne nimetus, registrikood, aadress, telefon, e-post ja faks; hankega seotud kontaktisiku nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post ja faks).

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Eve Peterson

Tallinna Ettevõtlusamet

peaspetsialist

eve.peterson@tallinnlv.ee

telefon 640 4218

Viimati muudetud: 15.01.2009