Ideekonkurss Tallinna abipaketi teavituse kontseptsioon

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Ideekonkursi kuulutuse avaldamise kuupäev

8.04.2009

Ideekonkursi nimetus

"Tallinna abipaketi teavituse kontseptsioon"

Ideekonkursi lühiiseloomustus

 

Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim Tallinna abipaketi teavituse ideekavand, mis kirjeldab turundus- ja infomaterjalide kujundust ja konkreetseid tegevusi abipaketi tutvustamisel ja vajaliku sihtrühmani jõudmisel ajavahemikul mai 2009 kuni detsember 2009. Abipaketi sihtrühmad on Tallinna elanikud (Tööturuametis arvel olevad Tallinna töötud, töötuks jäävad ning raskustesse sattunud inimesed) ja ettevõtjad (alustavad ja uusi töökohti loovad ettevõtjad).

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Hinnatakse esitatud terviklikku ideekavandit Tallinna abipaketi teavituse kontseptsiooni ideelahendust, mis sisaldab turundus- ja infomaterjalide kujundust ja konkreetseid tegevusi abipaketi tutvustamisel ja vajaliku sihtrühmani jõudmisel ajavahemikul mai 2009 kuni detsember 2009. Kõrgemalt hinnatakse ideekavandit, mis põhineb analüüsil, selgel argumentatsioonil ja sisulisel eeltööl ning kus kasutatud elemendid sobivad ühtsesse toimivasse tervikusse.
Ideekavandite hindamise kriteeriumid 100 punkti skaalal on järgmised:
1. ideekavandi argumenteeritus - 10 väärtuspunkti;
2. kujunduskeele (tüpograafia, värvid, fotode kasutus, omapärasus ja disaini kaasaegsus, näidismaterjalid) jms) kasutus - 30 väärtuspunkti. Kujunduskeele hindamisel võetakse aluseks esitatud näidismaterjalid.
3. logo- 15 väärtuspunkti. Logo tuleb esitada eesti ja vene keeles.
4. abipaketi tegevusplaan kuude lõikes perioodil mai kuni detsember 2009 - kokku 45 punkti, sellest:
4.1. terviklikus - terviklikkuse hindamisel lähtutakse kontseptsiooni selgusest, punktis 1.5 toodud eesmärkide saavutatavusest ja tegevuste laiahaardelisusest - 20 väärtuspunkti;
4.2. originaalsus - originaalsuse hindamisel lähtutakse ideekavandi omapärasusest ja innovaatilisusest - 10 väärtuspunkti;
4.3. rakendatavus - rakendatavuse hindamisel lähtutakse ideekavandi realiseeritavusest mõistlike vahenditega - 15 väärtuspunkti.

Ideekavandi esitamise alguskuupäev

9.04.2009

ideekavandi  esitamise lõppkuupäev

24.04.2009

Ideekavand tuleb esitada:

Tallinna Ettevõtlusamet , Vabaduse väljak 7, Tallinn, 15199 Eesti Kontaktisik: Eve Peterson, Helena Pukk Tel.: 640 4218 E-post: ettevotlus@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 09.04.2009