Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2009

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

17.08.2009

Riigihanke nimetus

Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2009

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke esemeks on teenuse tellimine Tallinna talvekampaania reklaami avaldamiseks Venemaa Interneti-portaalides 2009. aastal ajavahemikus 19. oktoober kuni 15. november. Teenuse osutamise lähteülesanne on antud riigihanke kutse lisas 1.

Pakkumuste esitamise tähtaeg:

28. august 2009 kell 10:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg:

detsember 2009

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Hanke maksumus, madalaim hind

Pakkumuse esitamise alguskuupäev

18.08.2009

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

27. august 2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

1. Juriidilise isiku nimi

2. Registrikood

3. Kontaktisiku kontaktandmed

4. E-post, aadress või faks, kuhu Hankija riigihanke kutse saadab

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Irina Svidlov, Irina.Svidlov@tallinnlv.ee

640 4385

Viimati muudetud: 03.09.2009