Vastused 08.09.2009 pakkuja poolt esitatud küsimustele

Küsimus: Kas oleks võimalik saada vaatamiseks ka varasema, Peterburi turule korraldatud kampaania materjale?

Vastus: Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond ei ole varasemalt ainult Peterburi turule kampaaniat korraldanud. Riigihangete seaduse § 43 lg 4 kohaselt ei kuulu varasemad ideekonkursi raames esitatud tööd avalikustamisele.

  

Küsimus: Palun täpsustage, kas olete ka varem analoogset kampaaniat korraldanud? Kui jah, siis kas oleks võimalik saata eelnevate kampaaniate materjalid ülevaatamiseks?

Vastus: Oleme varem analoogseid kampaaniaid korraldanud. Kahjuks ei kuulu nimetatud materjalid avalikustamisele tulenevalt riigihangete seaduse § 34 lõikest 4.

Viimati muudetud: 9.09.2009