mWatch 2006

Tallinn – interaktiivseim linn Euroopas


Tallinn on Euroopa kõige paremini arenenud traadita interneti leviga ja mobiilsete lahendustega linn, selgus vastavast Euroopa Liidu koostöövõrgustiku koostatud uuringutulemusest.

Helsingis toimunud infoühiskonna tehnoloogiate (Information Society Technologies - IST) konverentsil (European IST 2006 - Strategies for Leadership), millest võttis osa üle 3000 delegaadi Euroopa riikidest, pälvis Tallinn uuringu mWatch Europe 2006 tulemuste põhjal Euroopa kõige paremini arenenud traadita interneti ja mobiilsete lahenduste levikuga linna tiitli.  Teise koha sai Helsingi ja kolmanda Lundi linn Rootsist.

EL-i koostöövõrgustik “Living Labs Europe” (Euroopa Elavad Laboratooriumid) ühendab endas Euroopa pealinnu ja suuremaid riigi keskusi. Koostöövõrgustiku uue projekti raames hindas võrgustik 21-s Euroopa linnas info-ja kommunikatsiooni tehnoloogia võimalusi ja taset. Lõppotsuse tegi võrgustik oma uuringute ja mõõtmistulemuste, mitte linnade esitatud andmete põhjal.

Aukirja foto on nähtav siin.

Teiste hinnatavate suurlinnade seas olid veel näiteks London, Stuttgart, Barcelona, Stockholm, Kopenhaagen, Istanbul jpt.

Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul on see suur tunnustus linnale aastatepikkuse sihikindla IT innovaatilise arendustegevuse ja eduka koostöö eest ärisektoriga.

 Living Labs Europe võrgustik on viimaste aastate jooksul aktiivselt tegelnud informatsiooni vahendamisega ning innovaatiliste mobiilsete ja interaktiivsete rakenduste leviku ning kasutatavuse taseme hindamisega erinevates valdkondades. Näiteks mobiilsete andmeside-keskkondade loomine tudengitele mStudent, arstidele mDoctor ning interaktiivsed teenused turistidele mTourist ja õpetajatele mTeacher jt.

Viimati muudetud: 29.10.2007