Hooneregistri arhiiv Linnaarhiivis

2005. aasta lõpus anti Tallinna Hooneregistri arhiiv üle Tallinna Linnaplaneerimise Ametist  Tallinna Linnaarhiivi. Juurdepääs Tallinna Hooneregistri dokumentidele – nendega tutvumine Linnaarhiivi uurimissaalis, dokumentides kajastuva teabe saamine arhiiviteatiste või koopiate vormis jms – toimub arhiiviseadusega, arhiivieeskirjaga ja notariaadiseadusega (§ 3) ettenähtud korras. Hooneregistri dokumente puudutavatele päringutele vastab Linnaarhiiv – nii nagu teistelegi Linnaarhiivi saabuvatele kirjadele ja avaldustele – hiljemalt ühe kuu jooksul (märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus § 6 ja arhiivieeskiri punkt 188).

 NB!

 Hoone toimikuga tutvumine on lubatud isikutele, kelle ring on piiritletud notariaadiseaduse § 3 lõikes 2:

 § 3. Saladuse hoidmise kohustus(2) Notar annab andmeid oma ametitoimingute kohta ainult neile isikutele, kelle ülesandel või kelle suhtes ametitoimingud tehti, või nende esindajatele. Kohtu nõudmisel annab notar andmeid ametitoimingute kohta neis kriminaal-, tsiviil- või haldusasjades, mis on kohtu menetluses. Kohtu määruse alusel annab notar andmeid oma ametitoimingute kohta uurimisorganitele. Notariaadiseaduse § 3 (2) tulenevalt väljastab Linnaarhiiv ostu-müügilepingute koopiaid ainult neile isikutele, kelle ülesandel või kelle suhtes ametitoimingud tehti, või nende esindajatele (volituse alusel).

 Hooneregistri arhiivis säilitatavast dokumendist koopia saamiseks tuleb tasuda riigilõiv 50 krooni + koopiate hind – 6 krooni üks A4 leht, 9 krooni A3 leht.

 

 

Viimati muudetud: 12.03.2009